Practica bij scheikunde: Welke bewuste keuzes kan je maken?

Het doel van deze bijscholing is om keuzes te maken over de inzet van practica in het scheikundeonderwijs binnen de sectie. De argumenten achter deze keuzes zouden dan betrekking moeten hebben op de effectiviteit van het gegeven scheikunde-onderwijs. Maar practica kunnen ook een zelfstandige rol hebben. Bijvoorbeeld in een practicum leerlijn die op de handelingsvaardigheden is gericht, een onderzoeks leerlijn of meer in de relatie tussen experimenten en de theorie. Denk bij dat laatste aan het heen-en-weer denken en/of theorie uit experiment.

 

Doel & resultaat

Als deelnemer word je bewust van jouw eigen keuzes in jouw scheikunde onderwijs. Daarnaast is er veel aandacht over hoe je de discussie aangaat binnen een sectie. Argumenten moeten natuurlijk onderbouwd worden met vakkennis. Daarom komen inzichten uit de literatuur over de effectiviteit van practica, leerling denkbeelden en heen en weer denken ook aan bod.
De concrete opbrengst zal bestaan uit een zelfgeschreven plan waarmee de sectie aan de slag gaat met practica.

 

Data & tijd

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Chemie – aansluiting bij de beroepspraktijk

Op het Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO) in Leiden is chemie een essentieel vak voor de opleiding tot chemisch fysisch analist (niv4) en de allround laborant (niv3). Studenten leren theorie en praktijk te integreren met in achtneming van de veiligheid die komt kijken bij het werken in
een laboratorium. Hierbij komen moderne analysetechnieken aan bod, maar ook de basisvaardigheid als een titratie met een glazen buret moet in de vingers van de studenten zitten.

 

Opzet

Tijdens de workshop gaan we in op de volgende onderdelen:

Tijdens de workshop is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen over de verschillende onderwerpen. Aan het eind van de workshop heb je inzicht in de opbouw van de opleiding tot analist en allround laborant en of en hoe deze opleiding aansluit bij het scheikunde-onderwijs van het vo.

 

Datum en tijd (let op, deze nascholing is verplaatst)

Dinsdag 20 april

16:00 – 17:30

 

Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden.

ONLINE SEMINARREEKS: NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN KANKERONDERZOEK

Spijker je kennis bij over actueel moleculair kankeronderzoek. U-Talent, Bètapartners en het UMC Utrecht organiseren vier lezingen van vooraanstaande wetenschappers, met na elke lezing een vertaalslag naar de klas. Geïnteresseerde leerlingen zijn ook welkom bij de lezingen!

 

De seminarreeks bestaat uit vier bijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 h. Het is ook mogelijk om je op te geven voor één of enkele van de bijeenkomsten.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

Datum
SprekerOnderwerp
Dinsdag 27 oktober 2020Dr. Ir. Puck Knipscheer (onderzoeker en groepsleider Hubrecht Instituut)Mechanismen die ons genoom stabiel houden
Dinsdag 10 november 2020Frank Bos, PhD (onderzoeker Prinses Maxima Centrum)Ontwikkelingen rondom imaging technologieën
Dinsdag 24 november 2020Prof. Dr. Boudewijn Burgering (hoofd van de onderzoeksafdeling Molecular Cancer Research van het UMC Utrecht)Metabolisme en kanker, nieuwe feiten en leefstijlconsequenties
Dinsdag 8 december 2020Dr. Jeanine Roodhart (onderzoeker en internist-oncoloog Medische Oncologie UMC Utrecht)Organoids in de kliniek
Meer informatie en aanmelden: https://www.betapartners.nl/seminarreeks-nieuwe-ontwikkelingen-in-kankeronderzoek/
Waarom wetenschap en techniek zo spannend zijn!

Leerlingen hebben nogal eens het idee dat natuurwetenschappelijke vakken niet echt boeiend zijn. Zou het kunnen zijn dat we de nadruk te sterk leggen op de uitkomsten van wetenschap en te  weinig op de spannende zoektocht naar kennis? Hoe kan wetenschapsfilosofie helpen om die kant van wetenschap te laten zien?

 

Opzet

Na een inleiding over de aard van natuurwetenschappen (en de verschillen met technische wetenschappen) gaan we aan de slag om activiteiten te bedenken waarin de aard van wetenschap als een zoektocht naar kennis centraal staat. Leerlingen leren daarin dat wetenschappers eigenlijk ontwerpers van theorieën en modellen zijn, en dat er net als bij ontwerpen altijd meer dan één
mogelijk antwoord is.

 

Datum & Tijd

Donderdag 10 juni 2021

16:00 – 18:00

Workshop burgerschapsvorming

Tijdens deze workshop maak je als docent van een natuurwetenschappelijk vak kennis met burgerschapslessen waar een actueel maatschappelijk vraagstuk of thema (Socio Scientific Issues (SSI)) in is verwerkt. Ook denk je na over burgerschapslessen die je zelf zou willen maken en geven.

OPZET

We maken kennis met bestaand SSI-lesmateriaal en burgerschapscompetenties. We discussiëren over wat burgerschap in jouw eigen vak/lessen betekent. Er wordt ingegaan op activiteiten en tools die in zo’n les gebruikt kunnen worden. Daarna inventariseren we jullie ideeën voor een eigen burgerschapsles.

 

Burgerschapslessen in de bètavakken zijn gericht op het verwerven van ‘wetenschappelijke geletterdheid’: het vermogen van mensen om kritisch om te gaan met omstreden wetenschappelijke kwesties wanneer deze nu of later in hun leven voorkomen. Denk hierbij aan het vormen van een onderbouwde mening over vraagstukken m.b.t. klimaat, gezondheid, technologische innovaties enzovoort, en het volgen van de maatschappelijke discussie hierover. Actueel is meningsvorming over onderwerpen die met de Covid 19 pandemie te maken hebben, bv. rond vaccinatie enz.

Er staan al verschillende lessen online die je al kunt gebruiken, kijk daarvoor hier.

 

Datum & Tijd

Donderdag 11 maart 2021

16:00 – 17:00

PLG ‘Schoolexamenopgaven voor het (nieuwe) scheikunde programma’

In deze PLG ontwikkelen de deelnemers thuis een opgave die tijdens de bijeenkomsten besproken worden. Een simpele opzet, maar van oud-deelnemers krijg ik terug dat de bijeenkomsten als bijzonder leerzaam worden ervaren. Bij het construeren van een opgave komt veel scheikundedidactiek samen. Denk hierbij aan vakinhoud, taal van de schoolscheikunde en voorkennis van leerlingen. Het samen ontwikkelen van opgaven blijft een uitstekende manier om vakinhoudelijk bij te blijven.

 

Opzet

De focus ligt op het uitbreiden van vakinhoudelijke kennis, aangescherpte taal van schoolscheikunde en vaardigheden in het omgaan met denkstappen en voorkennis van leerlingen. Daarbij ga je natuurlijk aan de slag met een aantal SE-opgaven.

 

Datum & tijd

Start op donderdag 15 oktober met een online sessie.

De 4 à 5 vervolg bijeenkomsten worden daar gepland en zullen bij DOK Delft zijn.

Starttijd 18:30

MASTERCLASS BIJ WATERNET 2019-2020

Waternet is het eerste en enige watercyclus bedrijf in Nederland: Een combinatie van drinkwater, gemeentelijke taken en waterschapstaken. In deze masterclass gaan we dieper in op de watercyclus en richten we ons op de uitdagingen en innovatieve oplossingen van toekomstig waterbeheer. Met speciale aandacht voor hoe je dit in de klas kunt toepassen!

 

Deze masterclasses worden aangeboden door Bètapartners, kijk voor alle informatie en aanmelden op de Bètapartners website

Begeleiden van projectonderwijs

We laten leerlingen vaak samenwerken in projecten. Bij O&O, nlt en informatica komt het veelvuldig voor, maar ook bij andere (bèta)vakken zien we leerlingen samen werken aan concrete producten. De centrale vraag voor deze nascholing daarbij is: hoe we kunnen we de leerlingen  optimaal laten leren bij het samenwerken?

 

Doel & Resultaat

Specifieke onderwerpen bij deze nascholing zijn:

 

Gedurende de twee sessies krijg je allerlei praktische handvatten aangereikt om jouw projectonderwijs optimaal vorm te geven.

 

Data & tijd

Woensdag 5 februari 2020

Woensdag 11 maart 2020

16:00 – 20:00 (met diner)

Reactiemechanismen: moderne toepassingen en didactiek

Reactiemechanismen zijn een uitdaging voor zowel leerling als docent. Daarom organiseren we voor docenten een professionaliseringsbijeenkomst rond dit onderwerp met daarin een masterclass en een workshop.

 

In de masterclass legt TU Delft-onderzoeker Rienk Eelkema uit hoe met moderne polyadditie reacties zeer goed gedefinieerde blokcopolymeren worden gesynthetiseerd. Als specifiek voorbeeld kijken we naar elektrisch geleidende blockcopolymeren voor de halfgeleider-industrie. Na het diner start de workshop waarin Sander Haemers ingaat op de didactiek van reactiemechanismen. Hij zal tips en tricks uit het Journal of Chemical Education laten zien, terugkomen op de syllabus (want het blijkt dat veel lesmethoden meer behandelen dan wordt gevraagd) en een  lesmodule over reactiemechanismen presenteren.

Doel & resultaat

Aan het einde van de bijeenkomst ga je naar huis met frisse kennis van additiereacties in een interessante context, wetenschappelijke inzichten over de didactiek van reactiemechanismen en een lesmodule die je meteen kunt gebruiken in de klas.

 

Datum & Tijd

Donderdag 17 oktober

16:30 – 19:30 (met diner)

PLG Schoolexamenopgaven voor het (nieuwe) scheikunde programma

Aansluitend op de Masterclass reactiemechanismen vindt de startbijeenkomst van de PLG ‘Schoolexamenopgaven voor het (nieuwe) scheikundeprogramma’ plaats. In deze PLG ontwikkelen de deelnemers thuis een opgave die tijdens de bijeenkomsten besproken wordt. Een simpele opzet, maar bijzonder leerzaam. Dit komt omdat bij het construeren van een opgave veel scheikunde didactiek samenkomt. Denk hierbij aan vakinhoud, denkstappen, de taal van schoolscheikunde en de voorkennis van leerlingen. Deze PLG loopt alweer vijf jaar en heeft al een mooi aantal schoolexamenopgaven in onze dropbox opgeleverd.

 

Doel & Resultaat

De startbijeenkomst is een korte bijeenkomst van 30 minuten waarin de vervolgbijeenkomsten worden gepland en de onderwerpen worden verdeeld onder de deelnemers. Afhankelijk van de ervaring worden in de 4 tot 5 bijeenkomsten vervolgens per deelnemer 1 tot 3 opgaven
ontwikkeld.

 

Data & Tijd

De eerste bijeenkomst is op donderdag 17 oktober (19:30 – 20:00) – de andere 4 à 5 bijeenkomsten worden ter plaatse afgestemd (donderdagen 19:30 – 21:00).

 

De vervolgbijeenkomsten vinden plaats in de openbare bibliotheek van Delft, https://www.dok.info/home.html op loopafstand van station en parkeergarage. De startbijeenkomst zal bij de TU Delft zijn.