Waarom wetenschap en techniek zo spannend zijn!

Leerlingen hebben nogal eens het idee dat natuurwetenschappelijke vakken niet echt boeiend zijn. Zou het kunnen zijn dat we de nadruk te sterk leggen op de uitkomsten van wetenschap en te  weinig op de spannende zoektocht naar kennis? Hoe kan wetenschapsfilosofie helpen om die kant van wetenschap te laten zien?

 

Opzet

Na een inleiding over de aard van natuurwetenschappen (en de verschillen met technische wetenschappen) gaan we aan de slag om activiteiten te bedenken waarin de aard van wetenschap als een zoektocht naar kennis centraal staat. Leerlingen leren daarin dat wetenschappers eigenlijk ontwerpers van theorieën en modellen zijn, en dat er net als bij ontwerpen altijd meer dan één
mogelijk antwoord is.

 

Datum & Tijd

Donderdag 10 juni 2021

16:00 – 18:00

Basiscursus Arduino

Een Arduino is een soort microcontroller die je op eenvoudige wijze in staat stelt om elektronische circuits te bouwen, aan te sturen en uit te lezen. Op die manier kun je veel verschillende dingen  meten, bouwen, maken en uitvoeren. Zo kun je onder andere een koelkast op een bepaalde temperatuur houden, een zelfrijdende robot aansturen, lichtsensoren maken, een lcd-scherm op je shirt aansturen en ga zo maar door. Het is dan ook niet gek dat op vele scholen gewerkt wordt met Arduino’s. In het onderwijs kunnen Arduino’s ingezet worden als practicummateriaal, bij een profielwerkstuk, en bij onderwerpen zoals technische automatisering, technisch ontwerpen, onderzoeken met meet- en regelsystemen en bij elektriciteit. Het werken met de Arduino sluit aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden. Er is dan ook al veel verschillend lesmateriaal voor Arduino’s ontwikkeld.

 

Deze basiscursus Arduino is bedoeld voor TOA’s en docenten die nog weinig ervaring hebben met arduino’s. Advies is om met een directe collega te komen zodat er direct nagedacht wordt voor een bredere implementatie op school.

 

Opzet

In deze module ga live je zelf aan de slag met een online Arduino simulator (emulator). Hierbij kan je van veel functionaliteiten van de arduino gebruiken, zonder er eentje te hebben, ook ideaal voor leerlingen. Je leert de basis van het maken van een circuit en het bouwen van een programma die de elektronica uitleest en aanstuurt. Deze basis is voldoende om zelf verder kennis en vaardigheid met Arduino te ontwikkelen.

DAtum & Tijd

Donderdag 4 maart 2021

18:00 – 20:30

MASTERCLASS BIJ WATERNET 2019-2020

Waternet is het eerste en enige watercyclus bedrijf in Nederland: Een combinatie van drinkwater, gemeentelijke taken en waterschapstaken. In deze masterclass gaan we dieper in op de watercyclus en richten we ons op de uitdagingen en innovatieve oplossingen van toekomstig waterbeheer. Met speciale aandacht voor hoe je dit in de klas kunt toepassen!

 

Deze masterclasses worden aangeboden door Bètapartners, kijk voor alle informatie en aanmelden op de Bètapartners website

Begeleiden van projectonderwijs

We laten leerlingen vaak samenwerken in projecten. Bij O&O, nlt en informatica komt het veelvuldig voor, maar ook bij andere (bèta)vakken zien we leerlingen samen werken aan concrete producten. De centrale vraag voor deze nascholing daarbij is: hoe we kunnen we de leerlingen  optimaal laten leren bij het samenwerken?

 

Doel & Resultaat

Specifieke onderwerpen bij deze nascholing zijn:

 

Gedurende de twee sessies krijg je allerlei praktische handvatten aangereikt om jouw projectonderwijs optimaal vorm te geven.

 

Data & tijd

Woensdag 5 februari 2020

Woensdag 11 maart 2020

16:00 – 20:00 (met diner)

PLG Ontwerpend leren, formatief evalueren

Ontwerpen in Beeld is een opzet die is ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het doel is om leren, vaardigheden en denken zichtbaar te maken: ontwerpend leren formatief evalueren. In deze PLG willen we de opzet doorontwikkelen voor gebruik in ontwerponderwijs op het vo.

 

Doel & resultaat

Ontwerpend Leren betekent, naast het opdoen van kennis, ook werken aan 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, doorzetten, risico’s nemen, kritische denken en creatieve oplossingen bedenken. Vaak blijven leerdoelen zoals creativiteit vaag, weten leerlingen niet goed wat het doel is en kunnen ze elkaar niet goed feedback geven. In de startbijeenkomst maak je kennis met werkvormen en praktische toepassingen van Ontwerpen in Beeld, een set werkvormen voor formatief evalueren van ontwerpvaardigheden, ontwikkeld door het Wetenschapsknooppunt TU Delft en partners. In de daarop volgende bijeenkomsten gaan we met elkaar de werkvormen aanpassen voor het vo en desgewenst nieuwe werkvormen specifiek voor het vo ontwikkelen.

 

Data & tijd

Dinsdag 1 oktober

Dinsdag 12 november

Dinsdag 17 december

Dinsdag 21 januari

16:00 – 20:00 (met diner)

 

 

Game of Drones

In deze bijeenkomst maak je kennis met de inhoud van de nieuwe nlt-module Game of Drones. Zowel de technische aspecten (ontwerp) als de ethische kanten van het gebruik van drones komen hierin aan bod. Op dit moment is deze nlt-lesmodule in een testfase, maar de verwachting is dat de module uiterlijk voorjaar 2020 gecertificeerd zal zijn.

 

Doel & Resultaat

Na de bijeenkomst ben je op de hoogte van de ins en outs van het werkzaam maken van een eigen ontworpen drone. Ook ben je bekend met de inhoud van de lesmodule Game of Drones en de manier waarop je er met je leerlingen mee aan de slag kunt.

 

Programma

15.45 – 16.10 uurInloop, ontvangst en welkom

 

16.10 – 16.40 uurDrone-inzet bekeken vanuit bedrijfsperspectief (inspirerende lezing Argicultuur)
16.40 – 17.10 uurWim Sonneveld presenteert lesmodule Game of Drones

 

17.10 – 17.20 uurGebruikerservaringen testscholen en expert

 

17.20 – 17.30 uurEdgar de Wit over ICT-leerlijn binnen nlt

 

17.30 – 18.30 uurDiner

 

18.30 – 18.50 uurSafety instruction voor vliegen met drones in CyberZoo door Erik van der Horst

 

18.50 – 20.00 uurZelf meegenomen Drones testen en ervaringen uitwisselen!

 

Datum & Tijd

Woensdag 30 oktober 2019

16:00 – 20:00 (met diner)

Cubesat – leren van een satellietlancering

Ruimtevaart wordt steeds toegankelijker. Tegenwoordig kan vrijwel iedereen een zogeheten Cubesat kopen. Hierop kunnen modules worden bevestigd, die interessante en waardevolle informatie verschaffen. Deze modules kunnen met relatief basale technische kennis ontworpen worden en vervolgens kan de mini-satelliet de ruimte in worden gestuurd. Ter ere van haar vijftiende lustrum gaat de vliegtuigbouwkundige studievereniging (VSV) Leonardo da Vinci een Cubesat lanceren, ontworpen door studenten.

Een belangrijk doel van dit unieke project is om de jeugd te enthousiasmeren voor de techniek. Leerlingen kunnen leren over de toegepaste wiskunde en natuurkunde in en rondom een satelliet, en leren hoe data van zo’n satelliet kan worden geïnterpreteerd en gebruikt.

 

Doel & Resultaat

Je frist je basale kennis op over hoe een satelliet in elkaar zit, hoe deze in de ruimte wordt gebracht en welke actie nodig is zodra de satelliet zich in een baan om de aarde begeeft. Het onderwerp baanmechanica komt aan bod op vo- en bachelorniveau. Verder gaan we in groepjes met collega’s zelf een lessenserie ontwerpen over het thema ruimtevaart in de klas. Denk bijvoorbeeld aan de toepasbaarheid van big data analyses
aan de hand van de grote hoeveelheden data die de satelliet verzamelt. Het bouwen van numerieke modellen kan een mooie insteek zijn van een onderzoek(sopdracht) of profielwerkstuk.

Ook is er gelegenheid om het composietenlab, de flightsimulator Simona, de vliegtuighal of de cleanroom te bezoeken.

 

 

 

 

 

Datum & Tijd

donderdag 12 september

15:30 – 20:00

 

Programma

15.30 – 16.00 uur:       inloop bij L&RT met koffie / thee / fris

16.00 – 16.15 uur:       opening door decaan opleiding: Henri Werij

16.15 – 16.45 uur:       twee korte voorbeeldlessen van V.O. en Bachelor Ron Noomen over het eerste jaar het allereerste vak over ruimtevaart.

16.45 – 17.10 uur:       introductie VSV-project CubeSat, met achtergronden over hoe de CubeSat in elkaar zit, hoe deze in de ruimte wordt gebracht en het Attitude Determination and Control System (ADCS)

17.10 – 18.00 uur:       uitwerken ontwerp lessenreeks ruimtevaart in de klas met collega’s

18.00 – 18.40 uur:       diner

18.40 – 19.20 uur:       rondleiding composietenlab, flightsimulator Simona, vliegtuighal of cleanroom

19.20 – 19.50 uur:       werksessie rond behoefte vanuit scholen ter ondersteuning van uitvoering van lessenreeks

19.50 – 20.00 uur:       afronding en certificaten