Workshop examenthema filosofie 2020-2023: Het goede leven en de vrije markt

Inhoudelijke en  vakdidactische verkenning van het nieuwe examenthema voor vwo filosofie in de examenjaren 2020-2023 ‘Het goede leven en de vrije markt’.

 

Doel & resultaat

Inhoudelijk kennisnemen van het examenthema en op basis daarvan in staat zijn om verschillende vakdidactische toepassingen in de les te kunnen realiseren.

 

Datum & tijd

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 4 april van 17.00-19.30.

Aanmelden

Meld je nu aan via deze link.

PLG Utopia voor geschiedenisdocenten

Wat is een burger? Welke rechten heeft deze burger? Hoeveel ongelijkheid mag er bestaan binnen de samenleving? Waarom heeft in een democratisch bestel de meerderheid het niet altijd voor het zeggen? En waarom is dat belangrijk?

 

Gijsbert Oonk (Erasmus Universiteit Rotterdam) laat zijn bachelorstudenten al jaren een grondwet ontwerpen voor hun eigen ‘Utopia’. Met prikkelende historische casussen en literatuur daagt hij hen uit de voor- en nadelen van hun eigen grondwet te verkennen en deze bij te stellen. Zo worden zij verleid om na te denken over grondrechten, in verleden en heden en de voor- en nadelen van deze vormen in te zien. Tijdens de PLG Utopia gaan we met elkaar dit idee uitwerken voor bovenbouwleerlingen op het voortgezet onderwijs. Samen met Gijsbert Oonk en andere docenten gaan we aan de slag om een eigen lessen/lessenserie te ontwerpen. De PLG is bedoeld voor docenten geschiedenis maar ook interessant voor docenten van de vakken filosofie en maatschappijleer (bovenbouw havo/vwo).

 

Doel en resultaat

Wij gebruiken elkaars expertise om te werken aan concrete lessen of lessenseries, waarin leerlingen aan de slag gaan met nadenken over hun eigen utopia. Naast concrete producten levert het ons kennis op en ervaring met betrekking tot deze onderwerpen, de didactiek ervan en zo mogelijk ontwerpprincipes achter vakoverstijgend samenwerken.

 

Tijd

Deze activiteit duurt van 17.00 tot 19.00 uur, inclusief een maaltijd.