Lezing door Duitse auteur Mithu Sanyal

Mithu Sanyal (1971) is kultuurwetenschapper, schrijver en journalist. In deze lezing spreekt ze over haar debuutroman Identitti (2021).

 

 

Identitti
„Was für ein Skandal: Prof. Dr. Saraswati ist weiß! Schlimmer geht es nicht. Denn die Professorin für Postcolonial Studies in Düsseldorf war eben noch die Übergöttin aller Debatten über Identität – und beschrieb sich als Person of Colour. Als würden Sally Rooney, Beyoncé und Frantz Fanon zusammen Sex Education gucken, beginnt damit eine Jagd nach ‚echter‘ Zugehörigkeit. Während das Netz Saraswati hetzt und Demos ihre Entlassung fordern, stellt ihre Studentin Nivedita ihr intimste Fragen. Mithu Sanyal schreibt mit beglückender Selbstironie und befreiendem Wissen. Den Schleudergang dieses Romans verlässt niemand, wie er/sie ihn betrat.“ Leseprobe.

 

Datum & tijd

De lezing vindt op 19 mei van 11:15 tot 13:00 plaats in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden), zaal 147. Bij de lezing zullen studenten Duitse Taal en Cultuur aanwezig zijn, en vo-docenten en hun leerlingen zijn van harte welkom. Het is mogelijk om de lezing fysiek of digitaal bij te wonen.

 

 

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan bij organisatoren Dr. Dorine Schellens en Maura Martens, via d.e.a.schellens@hum.leidenuniv.nl
Het is mogelijk om alleen of met een groep leerlingen (digitaal) aan te sluiten. Bij aanmelding ontvangt u de link waarmee u de lezing op afstand kunt bijwonen.

Meer informatie vindt u op deze link.

LEZING VAN DUITSE AUTEUR EN VERTALER EDGAR RAI

Edgar Rai (1967) ist Schriftsteller und Übersetzer. In der Lesung spricht er über seinen 2021 erschienenen Roman Ascona.

 

Ascona
„In der Nacht vor Hitlers Ernennung zum Reichskanzler flieht Erich-Maria Remarque von Berlin ins Schweizer Exil am Lago Maggiore. Wenig später brennen seine Romane auf dem Scheiterhaufen der Nazis. Remarque stoßen die politischen Vorgänge in tiefe Ratlosigkeit, künstlerisch quält er sich seit Jahren mit einem neuen Roman herum. Seine Depression betäubt er mit Zigaretten und Alkohol, Ausschweifungen und erotischen Eskapaden, in die er sich mit seiner Exfrau Jutta stürzt. Auch sie auf der Flucht vor den Nazis, deren Hetze die Exilgemeinde in Ascona von Tag zu Tag vergrößert. Und noch immer tritt der Roman auf der Stelle, Hoffnung auf Erlösung liegt für ihn allein in der Begegnung mit der Frau seines Lebens, die sein schweizer Exil für immer beendet.“ Leseprobe

 

datum & tijd

Die Lesung wird im Lipsius-Gebouw (Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden), Raum 005 stattfinden. Die Teilnahme ist für Studierende des Studiengangs Duitse Taal en Cultuur verpflichtend.

Externe Gäste können die Veranstaltung auch digital besuchen.
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 14 maart van 15:15 – 17:00 uur.

Meer Informatie: https://lesereise.eu/uber-ck/

GECANCELD: Taal- en cultuurbewustzijn in de vreemde talen-les

Deze nascholing is uitgesteld tot een nader te bepalen datum

Het vreemdetalenonderwijs is in beweging. Het gaat in de discussies die rond de voorstellen van het curriculum.nu ontwikkelteam en het meesterschapsteam Moderne Vreemde talen gevoerd worden niet alleen meer over het ontwikkelen van taalvaardigheid, maar ook over het bevorderen van taal- en cultuurbewustzijn.  Ook in het boek  van Fred Janssen e.a. (2018) Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen? Een perspectiefgerichte benadering wordt de inhoud van de moderne vreemde talen vanuit meerdere perspectieven bekeken. Maar hoe geven we deze inzichten nu concreet vorm in de praktijk? Hoe kunnen we leerlingen leren nadenken over taal, zodat zij niet alleen taalgebruikers worden, maar ook taalbeschouwers? En wat is de rol van literatuur en cultuur?

 

Doel & Resultaat

Tijdens deze korte cursus van twee bijeenkomsten maken deelnemers eerst kennis met de perspectieven, verkennen ze de mogelijke toepassingen en proberen deze vervolgens uit in hun eigen praktijk. De tweede bijeenkomst is gericht op het uitwisselen van opgedane ervaringen.

 

Datum & Tijd

De cursus vindt plaats op donderdag 5 en 19 maart 2020 van 14.30 tot 17.00.

Nog lang niet uitgepraat! Spreek- en gespreksvaardigheid Moderne Vreemde Talen en NT2

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen spreek/gespreksvaardiger worden?
Hoe kun je
effectieve en adaptieve feedback geven?
Hoe krijg je zicht op het leerproces van je leerlingen en zij zicht op hun eigen leerproces?
Hoe zorg je voor differentiatie bij spreek- en gespreksvaardigheid?
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen spreken en blijven spreken?

 

Op deze vragen zocht ik antwoord in een promotietraject. Dat heeft geresulteerd in een didactiek, de SpeakTeach-didactiek, die adaptief voor leerlingen beoogt te zijn én praktisch uitvoerbaar voor docenten. Tijdens dit professioneel ontwikkeltraject maakt u kennis met deze didactiek, onderzoeken we de mogelijkheden in uw eigen lespraktijk en wisselen we kennis en ervaringen uit.

 

Het professioneel ontwikkeltraject bestaat uit twee bijeenkomsten waartussen u opgedane ideeën, kennis en vaardigheden in uw lespraktijk uitvoert. Zowel beginnende als ervaren docenten zijn welkom, want ook de didactiek tijdens de bijeenkomsten beoogt adaptief te zijn! Dat betekent dat iedere deelnemer zijn eigen leertraject vormt, afgestemd op zijn eigen leervragen en de eigen lespraktijk.

 

Doel & resultaat

Doel van dit professionaliseringstraject is het didactisch repertoire bij spreek/gespreksvaardigheid vergroten, afgestemd op de eigen leerbehoeften en de eigen reguliere lespraktijk van de deelnemende docenten. Daarnaast worden als resultaat van het traject concrete lessen/lesonderdelen spreek/gespreksvaardigheid ontwikkeld die de docent in zijn lessen kan uitvoeren.

 

Onderwerpen die aan de orde komen:

Lessen spreek- en gespreksvaardigheid ontwerpen en uitvoeren: met geschikte spreektaken, opbouw en alignment, afgestemd op de eigen leerlingen en de eigen lespraktijk.

Afstemmen op de leerbehoeften van de eigen leerlingen: gedifferentieerde lessen ontwerpen met adaptieve feedback, verbeteractiviteiten en werkvormen om de spreek- en gespreksvaardigheid te verbeteren.

Criteria voor effectieve en adaptieve docentfeedback: Waarop feedback geven, hoe feedback geven, wanneer feedback geven?

Zicht op het leerproces van de leerlingen krijgen bij spreek- en gespreksvaardigheid: Welke feedback en welke support (instructie, input + oefeningen) hebben de leerlingen nodig?

 

Data & tijd

Het professioneel ontwikkeltraject bestaat uit twee bijeenkomsten waartussen lessen uitgevoerd worden in de eigen lespraktijk:

 

1e bijeenkomst: woensdag 3 april van 9.45 tot 17.00uur (inclusief lunch).

2e bijeenkomst: woensdag 15 mei van 16.30 tot 20.00uur (inclusief simpele avondmaaltijd)

 

Nog lang niet uitgepraat! Spreek- en gespreksvaardigheid Moderne Vreemde Talen en NT2

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen spreek/gespreksvaardiger worden?
Hoe kun je
effectieve en adaptieve feedback geven?
Hoe krijg je zicht op het leerproces van je leerlingen en zij zicht op hun eigen leerproces?
Hoe zorg je voor differentiatie bij spreek- en gespreksvaardigheid?
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen spreken en blijven spreken?

Op deze vragen zocht ik antwoord in een promotietraject. Dat heeft geresulteerd in een didactiek, de SpeakTeach-didactiek, die adaptief voor leerlingen beoogt te zijn én praktisch uitvoerbaar voor docenten. Tijdens dit professioneel ontwikkeltraject maakt u kennis met deze didactiek, onderzoeken we de mogelijkheden in uw eigen lespraktijk en wisselen we kennis en ervaringen uit.

Het professioneel ontwikkeltraject bestaat uit twee bijeenkomsten waartussen u opgedane ideeën, kennis en vaardigheden in uw lespraktijk uitvoert.
Zowel beginnende als ervaren docenten zijn welkom, want ook de didactiek tijdens de bijeenkomsten beoogt adaptief te zijn! Dat betekent dat iedere deelnemer zijn eigen leertraject vormt, afgestemd op zijn eigen leervragen en de eigen lespraktijk.

 

Doel & resultaat

Doel van dit professionaliseringstraject is het didactisch repertoire bij spreek/gespreksvaardigheid vergroten, afgestemd op de eigen leerbehoeften en de eigen reguliere lespraktijk van de deelnemende docenten. Daarnaast worden als resultaat van het traject concrete lessen/lesonderdelen spreek/gespreksvaardigheid ontwikkeld die de docent in zijn lessen kan uitvoeren.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 

Data en tijd

Het professioneel ontwikkeltraject bestaat uit twee bijeenkomsten waartussen lessen uitgevoerd worden in de eigen lespraktijk:

 

1e bijeenkomst: woensdag 3 april van 9.45 tot 17.00uur (inclusief lunch).

2e bijeenkomst: woensdag 15 mei van 16.30 tot 20.00uur (inclusief simpele avondmaaltijd)

Hele Taak Eerst: differentiëren bij de Moderne Vreemde Talen

(Startende) docenten zijn zich vaak wel bewust van verschillen tussen leerlingen, maar weten niet altijd goed hoe ze met deze verschillen om moeten gaan in de les. Een manier om dit te doen is door het inzetten van een taakgerichte aanpak waarbij je leerlingen direct zicht geeft op het eindproduct (de Hele Taak) en ze bouwstenen aanreikt die ze desgewenst kunnen gebruiken (Janssen, Hulshof & Van Veen, 2016).

 

Doel & resultaat

Tijdens deze korte cursus van twee bijeenkomsten leren vakcoaches hoe zij een les volgens het Hele Taak Eerst principe op kunnen zetten, doen zij ervaring op in de eigen praktijk, en wordt vervolgens besproken welke aandachtspunten zij de (startende) collega zouden willen meegeven.

 

Tijd

Deze cursus duurt van 14.30 tot 17.00 uur