Stad van de Toekomst #3: Waterbeheer

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Deze nascholingenreeks geeft je verdiepende achtergrondkennis bij het nieuwe lesmateriaal ‘De stad van de toekomst’. Deel 3 gaat over hoe we in de toekomst om gaan met watergebruik en wateroverlast in de stad. Joeri Willet vertelt hoe je op een circulaire manier met water om kunt gaan en hoe watergebruik en wateroverlast thema’s zijn die ons voor grote uitdagingen plaatsen. Hoe kunnen we ons watergebruik minimaliseren en zo veel mogelijk water hergebruiken en laten infiltreren in plaats van het riool te belasten. Joeri laat zien hoe systeemdenken en een systeemaanpak daarbij kunnen helpen en welke technische mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn.

Het verhaal van Joeri biedt tal van aanknopingspunten om vanuit verschillende vakgebieden leerlingen te laten nadenken over (deel)oplossingen en de relaties zichtbaar te maken tussen de verschillende vakgebieden.

 

datum & tijd

Het college is op 10 maart en duurt van 15:30 tot 18:00 uur. De online collegereeks ‘De stad van de toekomst’ is een samenwerking tussen Onderwijsnetwerk Zuid-Holland en Wageningen University & Research (WUR). In ieder college wordt een ander aspect van het thema uitgelicht door experts op dat vakgebied.

Overal is bio-informatica

Wist je dat bio-informatica een grote rol speelt bij het in kaart brengen van het verloop van de Corona-pandemie? Maar ook die handige hooikoorts-app voor op je telefoon is ontwikkeld met hulp van bio-informatici. De perfecte tomaat? Die mooie bos tulpen? Ook hierbij komt een stukje bio-informatica om de hoek kijken. Maar wat is dat nou precies, bio-informatica? Op deze simpele vraag krijg je tijdens deze workshop antwoord. Dat doen we door je aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten kennis te laten maken met dit brede vakgebied.

 

 

In deze cursus:
– Vertelt een onderzoeker over één of meer toepassingsgebieden van de bio-informatica, zoals virologie, zaadveredeling, applicatie ontwikkeling of gepersonaliseerde medicatie.
– Voer je zelf een aantal eenvoudige bio-informatica opdrachten uit die je, met bijgeleverd lesplan, kan gebruiken in je eigen lessen.
– Brainstormen we samen met experts uit verschillende hoeken over mogelijkheden voor profielwerkstukken en meesterproeven.

 

De bijeenkomst op 10 maart gaat over programmeren. Je gaat zelf aan de slag met Python, zowel in de webbrowser als op rekenmachines. Ervaring met programmeren is niet nodig.

Overal is bio-informatica bestaat uit twee opvolgende bijeenkomsten op 28 januari en 10 maart. De bijeenkomst van donderdag 10 maart is van 16:00 tot 20:00 uur op de Hogeschool Leiden (inclusief maaltijd). Deelname aan één afzonderlijke bijeenkomst is mogelijk.

Workshop – Alles is Bio-informatica

Wist je dat bio-informatica een grote rol speelt bij het in kaart brengen van het verloop van de Corona-pandemie? Maar ook die handige hooikoorts-app voor op je telefoon is ontwikkeld met hulp van bioinformatici. De perfecte tomaat? Die mooie bos tulpen? Ook daar komt een stukje bioinformatica bij om de hoek kijken. Maar wat is dat nou precies, bio-informatica? Op deze simpele vraag krijg je tijdens deze workshop antwoord. Dat doen we door je aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten kennis te laten maken met dit brede vakgebied.

Opzet

In deze workshop:

Datum & Tijd

Dinsdag 13 april

16:00 – 20:00 (met diner)

ONLINE SEMINARREEKS: NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN KANKERONDERZOEK

Spijker je kennis bij over actueel moleculair kankeronderzoek. U-Talent, Bètapartners en het UMC Utrecht organiseren vier lezingen van vooraanstaande wetenschappers, met na elke lezing een vertaalslag naar de klas. Geïnteresseerde leerlingen zijn ook welkom bij de lezingen!

 

De seminarreeks bestaat uit vier bijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 h. Het is ook mogelijk om je op te geven voor één of enkele van de bijeenkomsten.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

Datum
SprekerOnderwerp
Dinsdag 27 oktober 2020Dr. Ir. Puck Knipscheer (onderzoeker en groepsleider Hubrecht Instituut)Mechanismen die ons genoom stabiel houden
Dinsdag 10 november 2020Frank Bos, PhD (onderzoeker Prinses Maxima Centrum)Ontwikkelingen rondom imaging technologieën
Dinsdag 24 november 2020Prof. Dr. Boudewijn Burgering (hoofd van de onderzoeksafdeling Molecular Cancer Research van het UMC Utrecht)Metabolisme en kanker, nieuwe feiten en leefstijlconsequenties
Dinsdag 8 december 2020Dr. Jeanine Roodhart (onderzoeker en internist-oncoloog Medische Oncologie UMC Utrecht)Organoids in de kliniek
Meer informatie en aanmelden: https://www.betapartners.nl/seminarreeks-nieuwe-ontwikkelingen-in-kankeronderzoek/
Waarom wetenschap en techniek zo spannend zijn!

Leerlingen hebben nogal eens het idee dat natuurwetenschappelijke vakken niet echt boeiend zijn. Zou het kunnen zijn dat we de nadruk te sterk leggen op de uitkomsten van wetenschap en te  weinig op de spannende zoektocht naar kennis? Hoe kan wetenschapsfilosofie helpen om die kant van wetenschap te laten zien?

 

Opzet

Na een inleiding over de aard van natuurwetenschappen (en de verschillen met technische wetenschappen) gaan we aan de slag om activiteiten te bedenken waarin de aard van wetenschap als een zoektocht naar kennis centraal staat. Leerlingen leren daarin dat wetenschappers eigenlijk ontwerpers van theorieën en modellen zijn, en dat er net als bij ontwerpen altijd meer dan één
mogelijk antwoord is.

 

Datum & Tijd

Donderdag 10 juni 2021

16:00 – 18:00

Workshop burgerschapsvorming

Tijdens deze workshop maak je als docent van een natuurwetenschappelijk vak kennis met burgerschapslessen waar een actueel maatschappelijk vraagstuk of thema (Socio Scientific Issues (SSI)) in is verwerkt. Ook denk je na over burgerschapslessen die je zelf zou willen maken en geven.

OPZET

We maken kennis met bestaand SSI-lesmateriaal en burgerschapscompetenties. We discussiëren over wat burgerschap in jouw eigen vak/lessen betekent. Er wordt ingegaan op activiteiten en tools die in zo’n les gebruikt kunnen worden. Daarna inventariseren we jullie ideeën voor een eigen burgerschapsles.

 

Burgerschapslessen in de bètavakken zijn gericht op het verwerven van ‘wetenschappelijke geletterdheid’: het vermogen van mensen om kritisch om te gaan met omstreden wetenschappelijke kwesties wanneer deze nu of later in hun leven voorkomen. Denk hierbij aan het vormen van een onderbouwde mening over vraagstukken m.b.t. klimaat, gezondheid, technologische innovaties enzovoort, en het volgen van de maatschappelijke discussie hierover. Actueel is meningsvorming over onderwerpen die met de Covid 19 pandemie te maken hebben, bv. rond vaccinatie enz.

Er staan al verschillende lessen online die je al kunt gebruiken, kijk daarvoor hier.

 

Datum & Tijd

Donderdag 11 maart 2021

16:00 – 17:00

Masterclass Het buitenlokaal Biologie Een succesvolle schooltuin en haar onderhoud

Een schooltuin biedt docenten een schat aan mogelijkheden om de biologielesstof voor hun leerlingen te verlevendigen. Steeds meer middelbare scholen overwegen om een schooltuin te starten en veel scholen hebben er inmiddels al een. Toch blijkt het nog een hele kunst om schooltuinen het hele jaar goed te onderhouden. In deze masterclass gaan we de uitdaging aan om een goed onderhoudsplan voor het buitenlokaal biologie te maken en de schooltuin tot een succes te maken.

 

Opzet

In deze masterclass word je als TOA of (biologie-)docent op weg geholpen om een gedegen onderhoudsplan voor hun schooltuin met brede biodiversiteit te maken. Een expert van de tuinbouwhogeschool (Inholland) in Delft neemt je mee bij hetgeen er komt kijken bij een schooltuin.

Deze masterclass is helaas vol, dus het is niet meer mogelijk om in te schrijven.

MASTERCLASS SUSTAINABLE CITIES

In het voorjaar van 2021 is er een nascholingsmogelijkheid voor aardrijkskunde, biologie en nlt-docenten bij Inholland Delft. Het thema is ‘Sustainable Cities; een duurzame leefomgeving voor mens en ecosysteem’. De transitie naar meer duurzame, circulaire en klimaatbestendige steden zal alleen slagen als er integrale oplossingen gevonden worden die rekening houden met de natuurlijke condities en waarbij samengewerkt wordt met alle belanghebbenden.

 

OPZET

Beide workshops gaan in op de theorie en de toepassing van deze onderwerpen in de praktijk van stedelijke ontwikkeling en stedelijke groeninrichting en -beheer. Workshop 1 is een presentatie gecombineerd met interactieve werkvorm over duurzame en klimaatadaptieve stedelijk ontwikkeling. In workshop 2 ga je aan de slag met ecosysteemdiensten.

 

De masterclass vind online plaats op dinsdag 16 maart van 19:00 – 21:00

MASTERCLASS BIJ WATERNET 2019-2020

Waternet is het eerste en enige watercyclus bedrijf in Nederland: Een combinatie van drinkwater, gemeentelijke taken en waterschapstaken. In deze masterclass gaan we dieper in op de watercyclus en richten we ons op de uitdagingen en innovatieve oplossingen van toekomstig waterbeheer. Met speciale aandacht voor hoe je dit in de klas kunt toepassen!

 

Deze masterclasses worden aangeboden door Bètapartners, kijk voor alle informatie en aanmelden op de Bètapartners website

Bio Geïnspireerde Innovatie; ontwerpen met de natuur als voorbeeld.

De natuur is in miljoenen jaren geëvolueerd tot een rijke flora en fauna, die zich perfect heeft aangepast aan een grote diversiteit aan leefomstandigheden.
Van die aanpassingen kunnen wij veel leren. Het centrale thema van bio geïnspireerde innovatie is: Hoe kunnen wij de aanpassingen / oplossingen / fenomenen die wij in de natuur waarnemen vertalen naar voor de mens bruikbare producten, technologie en/of gedrag?

Technologische toepassingen zorgen er in sterke mate voor dat producten en productieproces zich in een bepaalde richting ontwikkelen. Een van die richtingen is ontwerpen vanuit het oogmerk ‘Hoe zou de natuur dit hebben opgelost?’

 

In deze bijeenkomst krijgt u een inspirerend verhaal van Bob Ursem; een werkgroep rondom verpakking en maakt u kennis met lesmateriaal, dat specifiek gebruikt kan worden in een vakoverstijgende leerlijn op school; van onderbouw tot bovenbouw.

 

Doel & Resultaat

In deze bijeenkomst krijg je een inspirerend verhaal, een werkgroep rondom verpakking en maakt u kennis met lesmateriaal, dat specifiek gebruikt kan worden in een vakoverstijgende leerlijn op school; van onderbouw tot bovenbouw.

Datum & Tijd

Donderdag 16 januari 2020

16:00 – 20:00 (met diner)

 

Programma

16.00 u ontvangst en welkom

16.10 u toelichting op programma en introductie spreker: Bob Ursem

16.15 – 17.00 u lezing Bob Ursem; wetenschappelijk directeur Botanische tuin Delft;

17.00 – 17.15 u uitwisseling van ideeën en vragen aan Bob Ursem;

17.15 – 18.00 u werksessie met Denise (Wismon)

18.00 – 18.45 u diner

18.45 – 19.00 u uitwisseling van oplossingen werkgroep van div. groepjes

19.00 – 19.35 u presentatie van twee lesmodules

19.35 – 19.55 u nadenken over leerlijn op school: wie en wat heb ik daarvoor nodig?

19.55 – 20.00 u afronding werkblad, certificaten en enquête.