Stad van de Toekomst #3: Waterbeheer

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Deze nascholingenreeks geeft je verdiepende achtergrondkennis bij het nieuwe lesmateriaal ‘De stad van de toekomst’. Deel 3 gaat over hoe we in de toekomst om gaan met watergebruik en wateroverlast in de stad. Joeri Willet vertelt hoe je op een circulaire manier met water om kunt gaan en hoe watergebruik en wateroverlast thema’s zijn die ons voor grote uitdagingen plaatsen. Hoe kunnen we ons watergebruik minimaliseren en zo veel mogelijk water hergebruiken en laten infiltreren in plaats van het riool te belasten. Joeri laat zien hoe systeemdenken en een systeemaanpak daarbij kunnen helpen en welke technische mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn.

Het verhaal van Joeri biedt tal van aanknopingspunten om vanuit verschillende vakgebieden leerlingen te laten nadenken over (deel)oplossingen en de relaties zichtbaar te maken tussen de verschillende vakgebieden.

 

datum & tijd

Het college is op 10 maart en duurt van 15:30 tot 18:00 uur. De online collegereeks ‘De stad van de toekomst’ is een samenwerking tussen Onderwijsnetwerk Zuid-Holland en Wageningen University & Research (WUR). In ieder college wordt een ander aspect van het thema uitgelicht door experts op dat vakgebied.

MASTERCLASS SUSTAINABLE CITIES

In het voorjaar van 2021 is er een nascholingsmogelijkheid voor aardrijkskunde, biologie en nlt-docenten bij Inholland Delft. Het thema is ‘Sustainable Cities; een duurzame leefomgeving voor mens en ecosysteem’. De transitie naar meer duurzame, circulaire en klimaatbestendige steden zal alleen slagen als er integrale oplossingen gevonden worden die rekening houden met de natuurlijke condities en waarbij samengewerkt wordt met alle belanghebbenden.

 

OPZET

Beide workshops gaan in op de theorie en de toepassing van deze onderwerpen in de praktijk van stedelijke ontwikkeling en stedelijke groeninrichting en -beheer. Workshop 1 is een presentatie gecombineerd met interactieve werkvorm over duurzame en klimaatadaptieve stedelijk ontwikkeling. In workshop 2 ga je aan de slag met ecosysteemdiensten.

 

De masterclass vind online plaats op dinsdag 16 maart van 19:00 – 21:00

MASTERCLASS BIJ WATERNET 2019-2020

Waternet is het eerste en enige watercyclus bedrijf in Nederland: Een combinatie van drinkwater, gemeentelijke taken en waterschapstaken. In deze masterclass gaan we dieper in op de watercyclus en richten we ons op de uitdagingen en innovatieve oplossingen van toekomstig waterbeheer. Met speciale aandacht voor hoe je dit in de klas kunt toepassen!

 

Deze masterclasses worden aangeboden door Bètapartners, kijk voor alle informatie en aanmelden op de Bètapartners website

Workshop Erfgoed Leiden: archiefbronnen in de les

Elke docent kent de toegevoegde waarde van primaire bronnen bij de les. Maar hoe vind je de juiste bronnen in een archief en hoe zorg je ervoor dat ze echt nuttig zijn voor je onderwijs? Een archiefmedewerker kan hierbij helpen, maar weet vaak niet zoveel van onderwijs. Susan Suèr werk als projectleider educatie bij Erfgoed Leiden en Omstreken en is daar verantwoordelijk voor alle lesprojecten. Tijdens deze interactieve bijeenkomst leert zij docenten hun weg vinden binnen het archief en gaat ze in op de verschillende stappen, van contact met de archiefinstelling tot zinvolle opdrachten voor leerlingen.

 

Doel & resultaat

Tijdens deze workshop leer je hoe een archief in elkaar zit en hoe je relevante bronnen erin kunt zoeken. Verder krijg je een aantal tools aangereikt om archiefbronnen geschikt te maken voor je leerlingen.

 

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 31 oktober 2019 van 14.00 tot 17.30 bij Erfgoed Leiden en Omstreken, Boisotkade 2A te Leiden.

 

Samenwerken met bedrijven

Wanneer onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken, heeft dat voordelen voor leerlingen, docenten en bedrijven. Zo zien leerlingen hoe kennis wordt toegepast in de praktijk en een kijkje in de keuken bij een bedrijf geeft hen inspiratie en motivatie voor hun studie- en  beroepskeuze. Voor docenten brengt het bedrijfsleven contexten en relevante voorbeelden voor hun lesstof. Maar hoe pak je het organiseren van een activiteit bij een bedrijf aan? Hoe zorg je ervoor dat excursies naar bedrijven of projecten met bedrijven ingebed worden in het PTA van de  school? En hoe zorg je ervoor dat er een duurzame relatie met het bedrijf tot stand komt? In deze cursus geven we je concrete handvatten voor het organiseren van activiteiten met bedrijven en geven we je een basistraining netwerken en relatiemanagement. Gezamenlijk werken we naar een daadwerkelijke samenwerking met een bedrijf toe.

 

Doel & REsultaaat

Aan het einde van de bijeenkomst heb je een concreet stappenplan voor het organiseren van een excursie naar bedrijven en concrete tips voor het samenwerken met bedrijven (relatiemanagement).

 

DAtum & Tijd

Donderdag 12 december 2019

16:00 – 20:00 (met diner)

 

Fossielenexcursie Maasvlakte 2

Excursie op het strand van Maasvlakte 2 op zoek naar fossielen van de afgelopen 2 miljoen jaar onder begeleiding van de conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Vondsten gegarandeerd! De Maasvlakte 2 is opgebouwd uit 240 miljoen kubieke meter zand dat van de zeebodem gewonnen is. Het strand van deze jongste uitbreiding van de Rotterdamse haven ging open voor publiek in mei 2012. Sindsdien zoeken fossielenverzamelaars er dagelijks naar overblijfselen uit het IJstijdvak zoals resten van diverse soorten mammoeten, wolharige neushoorns, exotische dieren als nijlpaarden en zelfs makaken. (Burger-)wetenschappers onderzoeken deze resten en ontdekken zo meer over de fossiele biodiversiteit van Nederland en de paleobiogeografie van diersoorten die hier voorkwamen. De fossielen leren ons zelfs meer over het dieet van uitgestorven soorten. De aanleg van Maasvlakte 2 heeft daarnaast ook meer inzicht geleverd in de geologische geschiedenis van de – nu – kustnabije Noordzee.

 

Doel & Resultaat 

 

De excursie begint met een korte toelichting waarin zaken als klimaatverandering gedurende het Pleistoceen, het bewaard blijven van fossielen, onderzoek daaraan door (burger-)wetenschappers etc. aan bod komen. Daarna leert u zelf in de praktijk hoe u fossiele botten en fossiele schelpen kunt herkennen. Er is veel ruimte voor eigen vragen. We eindigen met een brainstorm hoe deze kennis kan worden toegepast in de les.

Tijd

De excursie neemt plaats van 15.00 tot 17.30 uur.

Plaats

Strand Maasvlakte 2, verzamelen bij de strandopgang Hoekse Slag (P5) aan de Prinses Maximaweg. Let op: hier zijn geen toilet of andere voorzieningen aanwezig.

 

Let op: Deze excursie zit vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Docenten on Tour

Bij Docenten on Tour zullen havo-docenten langs gaan bij verschillende bedrijven die bij het thema energietransitie en klimaat passen.  We zullen met een bus langs de verschillende bedrijven gaan, en onderweg is er een masterclass van een klimaatpsycholoog. Op 8 mei zullen we langs gaan bij het EIC Mainport en Tomatoworld.  Op vrijdag 21 juni  zullen we bedrijven uit de watersector bezoeken, namelijk bij VPdelta en Afvalwateringzuiverinstallatie (awzi) in Leiden

 

Doel & Resultaat

Bètadocenten en docenten aardrijkskunde bezoeken gezamenlijk een aantal bedrijven met als resultaat inspiratie, een leerlingactiviteit en lesvoorbeelden. Tijdens de dagen is het de bedoeling dat docenten inzicht krijgen over beroepen/ opleidingen, toepassingen van de vakken op school en inspiratie. Ook zullen de docenten inzicht krijgen over de huidige technologische ontwikkelingen.

Data en locatie

Woensdag 8 mei 2019 (Dag 1): EIC Mainport en Tomatoworld

Vrijdag 21 juni 2019 (Dag 2): Watersector

 

Afhankelijk van de opstapplek voor de bus zal de dag tussen 09:00 – 16:00 duren

 

Programma

Ochtendprogramma:

We starten met een bezoek aan Afvalwateringzuiverinstallatie (awzi) in Leiden. In de ruim 30 afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) in ons gebied wordt van afvalwater weer schoon water gemaakt. Zó schoon dat het op een verantwoorde manier terug de natuur in kan. We laten zien hoe dat in z’n werk gaat.

In de ochtend brengen we tevens een bezoek aan Aquon,  organisatie voor wateronderzoek en advies.

 

Middagprogramma:

In de middag zijn we te gast bij VPdelta in Delft.  VPdelta creëert proeftuinen waarin startups, scale-ups, mkb’ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta innovatie en toepassing in de Nederlandse water- en deltatechnologiesector en brengt nieuwe oplossingen wereldwijd onder de aandacht. We bezoeken een aantal proeftuinen in Delft.

 

Verslag

Bekijk hier het verslag van Docenten on Tour – dag 1

Bekijk hier het verslag van  Docenten on Tour – dag 2

Het docenten on Tour programma is kosteloos beschikbaar voor docenten van lidscholen van het Onderwijsnetwerk en Bètapartners.