Docentenlezing: Bastian Ravesteijn over kansengelijkheid

Bastian en zijn collega’s doen onderzoek naar kansengelijkheid in Nederland. Hij gebruikt de gegevens van miljoenen Nederlanders om te onderzoeken hoe, wanneer en waar de ‘kansenkloof’ ontstaat. Dit ontstaat volgens zijn onderzoek heel vroeg. ”We wisten natuurlijk al dat er kansenverschillen zijn, maar door mijn onderzoek weten we nu ook hoe groot de verschillen zijn, hoe en op welke leeftijd ze ontstaan”, vertelt Bastian. “Zo blijkt uit ons onderzoek dat de kans op een hoog gewicht (BMI) flink groter is onder kinderen van ouders met een laag inkomen, vergeleken met kinderen van ouders met een hoog inkomen en dat deze verschillen al vier maanden na de geboorte ontstaan.”

 

Doordat Bastian zoveel data heeft verzameld, kon hij de interactieve website Kansenkaart.nl ontwikkelen. Deze website geeft inzichten in de mate waarin Nederlanders dezelfde kansen op het gebied van inkomen, onderwijs en gezondheid genieten. Bastian licht toe: ”Bij een vergelijking van dertigers die zijn opgegroeid in gezinnen uit dezelfde inkomensgroep maar in verschillende wijken, blijkt er een duidelijke samenhang te zijn tussen de eindtoetsscore van leerlingen in groep 8 en de wijk waarin zij zijn opgegroeid”

 

Voorbereiden

Voor deze lezing nodigt Bastian alle deelnemers uit om een kijkje te nemen op de KansenKaart en de volgende vraag te beantwoorden:

  1. Kies op Kansenkaart.nl linksboven in het scherm de uitkomstmaat ‘persoonlijk inkomen’ en zoom in op de plek waar de school waar je werkt staat.
  2. Je ziet nu het gemiddelde inkomen van dertigers met ouders met een laag inkomen die in het postcodegebied van de school opgroeiden.
  3. Als het gebied waar je naar kijkt geen kleur heeft, dan komt dat doordat er niet voldoende mensen in de betreffende groep wonen. Je kunt iets uitzoomen, zodat de resultaten voor een groter gebied worden getoond.
  4. Klik nu rechts in het scherm op ‘hoog’ inkomen van ouders.
  5. Wat zijn de verschillen tussen dertigers die in dat gebied opgroeiden, op basis van het inkomen van hun ouders?
  6. Klik rechtsboven in het scherm op ‘i’ voor uitleg: ouders met een laag inkomen zaten op het 25e percentiel van de nationale inkomensverdeling van ouders van dertigers (€ 53 duizend volgens het prijsniveau van 2018), ouders met een hoog inkomen zaten op het 75e percentiel (€ 108 duizend volgens het prijsniveau van 2018).

 

De Volkskrant heeft aantal artikelen gepubliceerd over het onderzoek van Bastian en zijn collega’s die je ter voorbereiding van de lezing kunt bekijken:

 

Heb je vragen over de opdracht of de lezing, stuur gerust een mail naar: scholennetwerk@ese.eur.nl

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt online plaats op donderdag 3 februari 2022 van 15:30 – 16:30 uur.

Training activerende didactiek, motivatie en zelfregulatie

Activerende didactiek gaat uit van de grondgedachte dat leerstof beter beklijft als leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs dat zij krijgen. Leerlingen zijn echter niet altijd zo actief bezig met de leerstof als we zouden willen. Welke didactische strategieën heb je als docent in handen om leerlingen betrokken te maken bij de lesinhoud? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven en regie nemen over het eigen leerproces? Welke activerende werkvormen en hulpmiddelen kan je als docent inzetten om leeropbrengsten te vergroten? Tijdens deze workshop worden handvatten gegeven en theorie en praktische oefeningen die direct toepasbaar zijn in de praktijk en antwoord geven op bovenstaande vragen. Ook zal er ruimte zijn voor het bekijken en analyseren van best practices uit de eigen onderwijspraktijk en die van collega’s. De bijeenkomst is te volgen voor docenten van alle schoolvakken.

 

 

Doel & Resultaat

• De principes van activerende didactiek kunnen benoemen en verwoorden hoe deze bijdragen aan effectief leren;
• Verschillende activerende werkvormen kunnen toelichten voor de eigen lessen;
• Verschillende pedagogisch-didactische interventies kunnen toepassen om de (denk)activiteit van leerlingen te prikkelen;
• De eigen onderwijspraktijk kunnen analyseren op basis van de principes van activerende didactiek.

• De verschillende componenten uit de zelfdeterminatietheorie kunnen benoemen en toelichten;
• Verschillen tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie in de klas kunnen identificeren;
• Werkvormen om motivatie en interactie te bevorderen kunnen toepassen;
• De eigen onderwijspraktijk kunnen analyseren op basis van de componenten uit de besproken theorieën.

 

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt plaats op 1 februari van 15:00 tot 18:00 uur.