Docentenlezing: Bastian Ravesteijn over kansengelijkheid

Bastian en zijn collega’s doen onderzoek naar kansengelijkheid in Nederland. Hij gebruikt de gegevens van miljoenen Nederlanders om te onderzoeken hoe, wanneer en waar de ‘kansenkloof’ ontstaat. Dit ontstaat volgens zijn onderzoek heel vroeg. ”We wisten natuurlijk al dat er kansenverschillen zijn, maar door mijn onderzoek weten we nu ook hoe groot de verschillen zijn, hoe en op welke leeftijd ze ontstaan”, vertelt Bastian. “Zo blijkt uit ons onderzoek dat de kans op een hoog gewicht (BMI) flink groter is onder kinderen van ouders met een laag inkomen, vergeleken met kinderen van ouders met een hoog inkomen en dat deze verschillen al vier maanden na de geboorte ontstaan.”

 

Doordat Bastian zoveel data heeft verzameld, kon hij de interactieve website Kansenkaart.nl ontwikkelen. Deze website geeft inzichten in de mate waarin Nederlanders dezelfde kansen op het gebied van inkomen, onderwijs en gezondheid genieten. Bastian licht toe: ”Bij een vergelijking van dertigers die zijn opgegroeid in gezinnen uit dezelfde inkomensgroep maar in verschillende wijken, blijkt er een duidelijke samenhang te zijn tussen de eindtoetsscore van leerlingen in groep 8 en de wijk waarin zij zijn opgegroeid”

 

Voorbereiden

Voor deze lezing nodigt Bastian alle deelnemers uit om een kijkje te nemen op de KansenKaart en de volgende vraag te beantwoorden:

  1. Kies op Kansenkaart.nl linksboven in het scherm de uitkomstmaat ‘persoonlijk inkomen’ en zoom in op de plek waar de school waar je werkt staat.
  2. Je ziet nu het gemiddelde inkomen van dertigers met ouders met een laag inkomen die in het postcodegebied van de school opgroeiden.
  3. Als het gebied waar je naar kijkt geen kleur heeft, dan komt dat doordat er niet voldoende mensen in de betreffende groep wonen. Je kunt iets uitzoomen, zodat de resultaten voor een groter gebied worden getoond.
  4. Klik nu rechts in het scherm op ‘hoog’ inkomen van ouders.
  5. Wat zijn de verschillen tussen dertigers die in dat gebied opgroeiden, op basis van het inkomen van hun ouders?
  6. Klik rechtsboven in het scherm op ‘i’ voor uitleg: ouders met een laag inkomen zaten op het 25e percentiel van de nationale inkomensverdeling van ouders van dertigers (€ 53 duizend volgens het prijsniveau van 2018), ouders met een hoog inkomen zaten op het 75e percentiel (€ 108 duizend volgens het prijsniveau van 2018).

 

De Volkskrant heeft aantal artikelen gepubliceerd over het onderzoek van Bastian en zijn collega’s die je ter voorbereiding van de lezing kunt bekijken:

 

Heb je vragen over de opdracht of de lezing, stuur gerust een mail naar: scholennetwerk@ese.eur.nl

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt online plaats op donderdag 3 februari 2022 van 15:30 – 16:30 uur.

Training activerende didactiek, motivatie en zelfregulatie

Activerende didactiek gaat uit van de grondgedachte dat leerstof beter beklijft als leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs dat zij krijgen. Leerlingen zijn echter niet altijd zo actief bezig met de leerstof als we zouden willen. Welke didactische strategieën heb je als docent in handen om leerlingen betrokken te maken bij de lesinhoud? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven en regie nemen over het eigen leerproces? Welke activerende werkvormen en hulpmiddelen kan je als docent inzetten om leeropbrengsten te vergroten? Tijdens deze workshop worden handvatten gegeven en theorie en praktische oefeningen die direct toepasbaar zijn in de praktijk en antwoord geven op bovenstaande vragen. Ook zal er ruimte zijn voor het bekijken en analyseren van best practices uit de eigen onderwijspraktijk en die van collega’s. De bijeenkomst is te volgen voor docenten van alle schoolvakken.

 

 

Doel & Resultaat

• De principes van activerende didactiek kunnen benoemen en verwoorden hoe deze bijdragen aan effectief leren;
• Verschillende activerende werkvormen kunnen toelichten voor de eigen lessen;
• Verschillende pedagogisch-didactische interventies kunnen toepassen om de (denk)activiteit van leerlingen te prikkelen;
• De eigen onderwijspraktijk kunnen analyseren op basis van de principes van activerende didactiek.

• De verschillende componenten uit de zelfdeterminatietheorie kunnen benoemen en toelichten;
• Verschillen tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie in de klas kunnen identificeren;
• Werkvormen om motivatie en interactie te bevorderen kunnen toepassen;
• De eigen onderwijspraktijk kunnen analyseren op basis van de componenten uit de besproken theorieën.

 

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt plaats op 1 februari van 15:00 tot 18:00 uur.

Webinar Digitale didactiek en formatief toetsen bij afstandsonderwijs

 

OPeRA organiseert op vrijdag 23 oktober een online webinar over digitale didactiek en formatief toetsen op afstand. De bijeenkomst wordt begeleid door Jasper Dukers en vindt plaats in de ochtend van 9:30-10:30 uur.
Gastspreker: Jasper Dukers 

 

Jasper Dukers is Vakdidacticus bij de Universitaire Lerarenopleiding van de UvA en heeft een passie voor educatieve technologie en digitale geletterdheid. Daarnaast geeft hij les op een vo school waardoor hij de uitdagingen uit de praktijk absoluut begrijpt. Voor zijn overstap naar het onderwijs heeft Jasper jarenlang in de IT gewerkt waarbij hij bedrijven en organisaties heeft mogen ondersteunen in hun digitale transformatie. De hier opgedane inzichten van het effect van technologie op mens en proces zet hij nu in bij het verbeteren van het leerproces.

 

Thema: Digitale didactiek en formatief toetsen bij afstandsonderwijs
De ontwikkelingen rond het COVID-19 virus hebben ertoe geleid dat onderwijsinstellingen plotseling moesten omschakelen naar afstandsonderwijs. Er is deze periode veel geleerd over wat goed, en minder goed werkt bij afstandsonderwijs. Verdieping wordt gemaakt in een aantal succesfactoren specifiek voor afstandsonderwijs: motivatie, activerende didactiek en leren zichtbaar maken (formatief evalueren). Op zichzelf zijn dit al behoorlijke uitdagingen, laat staan wanneer je geen (fysiek) contact met je studenten / leerlingen hebt. De geleerde inzichten zullen tijdens dit webinar toegepast worden. Dit stelt de deelnemer in staat om zelf te ervaren hoe het als leerling/student is om een afstandsonderwijs les mee te maken.

 

Doelgroep en aanmelding
Het webinar staat open voor iedereen die regionale samenwerking tussen vo en ho een warm hart toedraagt en zich bezig houdt met afstandsonderwijs en toetsen. Mocht u iemand anders in uw organisatie op de bijeenkomst willen attenderen, dan kunt u deze mail naar hem of haar doorsturen. De doelgroep is bestuurders, leidinggevenden (decanen uit het voortgezet onderwijs en bestuurders en opleidings- en onderwijsdirecteuren uit het hoger onderwijs), beleidsmakers, studieadviseurs, coördinatoren en sleutelfiguren op het gebied van aansluiting.

 

Geïnteresseerden kunnen zich via de website inschrijven voor de mailingslijst voor de bijeenkomsten en/of nieuwsbrieven van OPeRA: https://opera-educatie.nl

Voor meer informatie over de inhoud van dit webinar kunt u contact opnemen met Anneke Smorenburg (coördinator OPeRA) a.smorenburg@vu.nl en voor alle overige vragen: congres@uva.nl

Gescheiden ouders & nieuwe gezinnen: hoe ga je hier op school mee om?

Stiefgoed is het Expertise Centrum op het gebied van samengestelde gezinnen in Nederland. Één op de drie huwelijken strandt en veel leerlingen hebben dan ook te maken met gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen. Dit kan druk of stress veroorzaken bij jongeren en het gedrag beïnvloeden. Bijvoorbeeld teruggetrokken gedrag, extreem gamen, eetproblemen, concentratieverlies, driftbuien etc. Wat betekent dit voor de leerling? Welk gedrag zie je in de klas terug? Hoe ga je hier mee om en wat is het beleid in de school?

In deze workshop vertelt een professional van Stiefgoed over de dynamieken waarin kinderen terecht komen, hoe de systemen van twee gezinsculturen werken, hoe loyaliteit werkt, welke plek een stiefouder heeft en welke invloed een scheiding en de keuzes van ouders op hun kinderen kan hebben. Het is een interactieve bijeenkomst waarbij de professional in gesprek gaat met de deelnemers. Deelnemers denken na over welk beleid de school op dit gebied wilt voeren.

 

Doel & Resultaat

 

Datum & Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 februari van 15.00 tot 17.30 uur in Leiden.

De bijeenkomst wordt gegeven door drie coaches van Stiefgoed:

 

Leren observeren i.h.k.v. coaching (startende) leraren

Het observeren van een les is een belangrijk onderdeel van de begeleiding aan startende leraren. Het maakt het mogelijk om pedagogisch-didactisch handelen in kaart te brengen. Een observatie-instrument (o.a. ICALT) kan een middel zijn om de observatie zo goed mogelijk terug te koppelen. Tijdens twee bijeenkomsten leer je hoe je dit instrument in kan zetten om jouw collega’s beter te begeleiden.

 

Doel & Resultaat:

De PLG bestaande uit beginnende schoolopleiders/ begeleiders gaat aan de slag om in twee bijeenkomsten vaardigheden te ontwikkelen voor het observeren met ICALT (of andere observatie- instrumenten), het vaststellen van en het begeleiden binnen de zone van naaste ontwikkeling.

 

Datum & tijd

De twee opeenvolgende bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 7 & 21 november van 15.00 tot 17.30 uur.

Minimum aantal deelnemers: 8

Maximum aantal deelnemers: 16

Leerlingen Coachen voor VO docenten

Wil jij je leerlingen op een meer coachende manier lesgeven? Kijk je graag naar wat er wel goed gaat en wil je hen echt motiveren? Dan is de cursus leerlingen coachen van September Onderwijs iets voor jou!

 

Doel & Resultaat

De workshop is bestemd voor docenten, die hun leerlingen oplossingsgericht willen coachen. Tijdens de middag, deel je voorbeelden uit de praktijk en doe je praktische vaardigheden op. Je leert hoe je het beste in je leerlingen naar boven haalt. Met als opbrengst: betere resultaten en meer werkplezier!

Je krijgt inzicht in de basishouding van de coach, gespreksstructuur en taalgebruik. Daarnaast ga je aan de slag met coachtechnieken die je de volgende dag al in de les kunt toepassen. Tijdens de middag leer je hoe je deze technieken in het onderwijs kunt toepassen en maakt je een coachende houding eigen.

Na de workshopsessie heb je een begin gemaakt met coachend lesgeven.  

 

Datum & Tijd

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 4 november van 15.30 tot 18.00 uur.

 

Deze bijeenkomst zit helaas vol. Mocht u op de reservelijst geplaatst willen worden, stuur dan een mail naar ONZ@iclon.leidenuniv.nl.

Online course: Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs voor alle leerlingen!

In deze online cursus ga je zes tot tien weken, drie uur per les (wanneer jou dat zelf uitkomt) jouw eigen lessen ombouwen tot gedifferentieerde lessen. Daarbij krijg je feedback van andere docenten uit het voortgezet onderwijs en de begeleiders van de cursus: Marjoleine Vermeulen en Fred Janssen.
Er wordt daarnaast twee keer de mogelijkheid geboden om via een google hangout of face-to-face met de begeleiders en de andere deelnemers te overleggen. De cursus start met een eerste fysieke bijeenkomst op 27 januari van 15.00 tot 17.30 uur.

 

Doel & Resultaat

Na de cursus ben je in staat, snel en eenvoudig, jouw eigen onderwijs om te bouwen tot gedifferentieerd uitdagend onderwijs.

 

Deelnemers

Minimaal 4 maximaal 12

Een profielwerkstuk begeleiden

In deze workshop staat het begeleiden van een profielwerkstuk (PWS) centraal, door onder andere stil te staan bij het begeleiden van het afbakenen van een onderwerp, en de mate waarin je als docent stuurt in het begeleidingsproces. Er wordt ook tijd besteed aan het uitwisselen van ervaringen.

 

Doel & resultaat

Door deelname aan deze activiteit breng je elkaars successen en valkuilen in de PWS begeleiding in kaart. Daarnaast krijg je tips voor het begeleiden van het PWS, waarbij ook rekening wordt gehouden met de mate van zelfstandigheid van de leerlingen.

 

Datum & tijd

Deze nascholing vindt plaats op donderdag 6 juni van 16.00 tot 19.30 uur, inclusief een maaltijd.

 

Aanmelden voor deze workshop is helaas niet meer mogelijk.

 

Doorlopen van onderzoeksfasen

Onderzoek doen bestaat uit zes verschillende fasen, bijvoorbeeld het opstellen van een onderzoeksvraag, het verzamelen van data en het rapporteren van de resultaten. Voor veel leerlingen zijn deze fasen niet vanzelfsprekend.

 

In deze workshop staat het ervaringsleren centraal. Aan de hand van concreet materiaal doorloop je als docent iedere onderzoeksfase, waardoor je ervaart welke uitdagingen in iedere fase bestaan en waar jouw leerlingen dus ook tegen aan lopen.

 

Doel & resultaat

Door zelf te ervaren welke uitdagingen in iedere onderzoeksfase bestaan helpen we je dit te vertalen naar jouw rol als begeleider bij onderzoeksopdrachten.

 

Datum & tijd

Maandag 3 juni van 16.00 tot 19.30 uur, inclusief een maaltijd.

Scholenoverleg: ‘Nieuwe ontwikkelingen in het aansluitingsbeleid van de Universiteit Leiden’

Op donderdag 21 februari vindt het eerstvolgende scholenoverleg plaats in het Pieter de la Courtgebouw van 15:00 tot 17:00 uur. Op dit scholenoverleg gaan we met elkaar in overleg en hopen veel kennis uit te wisselen. Ditmaal rondom het thema ‘Nieuwe ontwikkelingen in het aansluitingsbeleid van de Universiteit Leiden’. Dit scholenoverleg is bedoeld voor decanen en geïnteresseerde docenten. Tijdens dit overleg komende de volgende onderwerpen aan bod:

 

Digitale Gastlessen

Door Nicoline Streng

Donderdag 21 februari worden de eerste drie digitale gastlessen gelanceerd.
Naast het bestaande gastlessenprogramma ontwikkelt Universiteit Leiden nu Nederlands- en Engelstalige digitale gastlessen die in video’s 10 minuten wetenschappelijke vraagstukken over maatschappelijk relevante thema’s behandelen. Deze digitale gastlessen kunt u inzetten in het verlengde van uw lesprogramma of tijdens projectweken op school. Door de gastlessen digitaal aan te bieden kunnen vwo-bovenbouwscholieren in heel Nederland straks kennismaken met wetenschap en wetenschappelijk onderwijs.

 

Studiekeuzeplatforms

Door Frank Parlevliet

Er zijn in Nederland verschillende soorten algemene studiekeuzesites. Denk aan Studiekeuze123, universitairebachelors.nl of Qompas Studiekeuze. Deze sites bieden aan studiekiezers informatie over alle opleidingen en voorlichtingsdagen in het hoger onderwijs in Nederland. De sites verschillen in wat voor soort informatie wordt getoond en waar de informatie vandaan komt (sommige gebruiken wel informatie van de onderwijsinstellingen, andere halen informatie uit andere databronnen).

In landelijk verband wordt door alle instellingen gewerkt aan een nieuwe database waar de externe studiekeuzesites informatie kunnen ophalen en gebruiken op hun websites. Het doel is dat de studiekiezer over voldoende informatie kan beschikken om (de start van) een goede studiekeuze te maken?

Als Universiteit Leiden zijn we geïnteresseerd hoe scholen in het loopbaan- en studiekeuzetraject deze externe studiekeuzesites gebruiken.

 

Pre-university college naar Den Haag

Door Annebeth Simonsz

Naast het pre-university programma in Leiden wordt er ook gewerkt aan een pilotprogramma voor getalenteerde leerlingen in Den Haag.

 

 

Datum & tijd

het scholenoverleg neemt plaats op donderdag 21 februari van 15.00-17.00 in het Pieter de La Court-gebouw van de Universiteit Leiden.