Stad van de Toekomst #3: Waterbeheer

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Deze nascholingenreeks geeft je verdiepende achtergrondkennis bij het nieuwe lesmateriaal ‘De stad van de toekomst’. Deel 3 gaat over hoe we in de toekomst om gaan met watergebruik en wateroverlast in de stad. Joeri Willet vertelt hoe je op een circulaire manier met water om kunt gaan en hoe watergebruik en wateroverlast thema’s zijn die ons voor grote uitdagingen plaatsen. Hoe kunnen we ons watergebruik minimaliseren en zo veel mogelijk water hergebruiken en laten infiltreren in plaats van het riool te belasten. Joeri laat zien hoe systeemdenken en een systeemaanpak daarbij kunnen helpen en welke technische mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn.

Het verhaal van Joeri biedt tal van aanknopingspunten om vanuit verschillende vakgebieden leerlingen te laten nadenken over (deel)oplossingen en de relaties zichtbaar te maken tussen de verschillende vakgebieden.

 

datum & tijd

Het college is op 10 maart en duurt van 15:30 tot 18:00 uur. De online collegereeks ‘De stad van de toekomst’ is een samenwerking tussen Onderwijsnetwerk Zuid-Holland en Wageningen University & Research (WUR). In ieder college wordt een ander aspect van het thema uitgelicht door experts op dat vakgebied.

Bijeenkomst begeleiding profielwerkstuk voor bètadocenten

Een belangrijk onderdeel van het PWS is het doen van onderzoek. Maar hoe bedenk je onderzoek? Wat is een goede onderzoeksvraag? Deze training is ontwikkeld om de start, de opzet en de uitvoering van onderzoek duidelijk te maken. De docenten worden getraind door prof.dr. Eline Slagboom hoe ze hun eigen leerlingen kunnen begeleiden in het onderzoekstraject. De training is zo opgebouwd dat de docenten ervaren welk traject ze met hun leerlingen zouden moeten doorlopen. De ontwikkelde handleiding: ‘Slimme Stappen in eigen onderzoek’,  met bijbehorende filmpjes, zullen hierbij helpen.

 

De Masterclass duurt 2,5-3 uur en is opgebouwd aan de hand van het stappenplan: ‘Slimme Stappen in eigen onderzoek’.  Er zal aandacht besteed worden aan de vier fasen van onderzoek en deze zullen behandeld worden door het geven van enige achtergrondinformatie, maar de meeste tijd zal gaan zitten in het doen van de verschillende oefeningen die horen bij de verschillende fasen.

Hierbij zal Eline veel nadruk leggen op de noodzakelijke interactie, zodat docenten ervaren hoe dit ‘spel’ met de leerlingen zou moeten verlopen.

 

Doel & resultaat

Doel van deze training is om docenten voor te bereiden op hun rol als begeleider tijdens het onderzoeksproces. Daarnaast laat Eline  docenten ervaren hoe je leerlingen, op een interactieve manier, kunt laten kennismaken met de verschillende facetten van onderzoek en ze te begeleiden tijdens het werkelijke onderzoeksproces.

 

Docenten zijn na afloop van de training in staat zijn zelfstandig te gaan werken met de ontwikkelde handleiding en bijbehorende instructiefilmpjes. Deze handleiding zal de rode draad zijn in het begeleidingstraject van de leerlingen.  Met behulp van de beschreven oefeningen, die getraind zijn in de masterclass, kunnen ze leerlingen motiveren om origineel en creatief na te denken over een goede vraag en de bijbehorende meting. Om een paar stappen vooruit te denken en niet te verdrinken in de grote hoeveelhoed informatie dat te vinden is op het internet.

 

Datum & tijd

De masterclass vindt plaats op 2 april en duurt van 17.00 t0t 20.00 uur (inclusief een maaltijd).

College gamification

Gamification is een relatief nieuwe ontwikkeling in het onderwijs waarbij spelelementen worden toegepast om je lessen leuker en effectiever te maken. Leerlingen raken door het spelen meer gemotiveerd hun lesstof door te werken en docenten hebben door goed kijken en luisteren tijdens het spel de kans om misconcepten vroegtijdig op te sporen en te behandelen.

Doel & resultaat

Gerben Bakker zal de principes van gamification toelichten en daarnaast praktische werkvormen bieden die direct inzetbaar zijn in de klas. Gerben zal ingaan op de mogelijkheden en beperkingen van gamification.

 

Spreker

Gerben Bakker is docent natuurkunde bij het Melanchthon en onderzoeker bij Science Education & Communication.

Tijd

Deze activiteit duurt van 10:45 – 12:30

Docenten on Tour

Bij Docenten on Tour zullen havo-docenten langs gaan bij verschillende bedrijven die bij het thema energietransitie en klimaat passen.  We zullen met een bus langs de verschillende bedrijven gaan, en onderweg is er een masterclass van een klimaatpsycholoog. Op 8 mei zullen we langs gaan bij het EIC Mainport en Tomatoworld.  Op vrijdag 21 juni  zullen we bedrijven uit de watersector bezoeken, namelijk bij VPdelta en Afvalwateringzuiverinstallatie (awzi) in Leiden

 

Doel & Resultaat

Bètadocenten en docenten aardrijkskunde bezoeken gezamenlijk een aantal bedrijven met als resultaat inspiratie, een leerlingactiviteit en lesvoorbeelden. Tijdens de dagen is het de bedoeling dat docenten inzicht krijgen over beroepen/ opleidingen, toepassingen van de vakken op school en inspiratie. Ook zullen de docenten inzicht krijgen over de huidige technologische ontwikkelingen.

Data en locatie

Woensdag 8 mei 2019 (Dag 1): EIC Mainport en Tomatoworld

Vrijdag 21 juni 2019 (Dag 2): Watersector

 

Afhankelijk van de opstapplek voor de bus zal de dag tussen 09:00 – 16:00 duren

 

Programma

Ochtendprogramma:

We starten met een bezoek aan Afvalwateringzuiverinstallatie (awzi) in Leiden. In de ruim 30 afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) in ons gebied wordt van afvalwater weer schoon water gemaakt. Zó schoon dat het op een verantwoorde manier terug de natuur in kan. We laten zien hoe dat in z’n werk gaat.

In de ochtend brengen we tevens een bezoek aan Aquon,  organisatie voor wateronderzoek en advies.

 

Middagprogramma:

In de middag zijn we te gast bij VPdelta in Delft.  VPdelta creëert proeftuinen waarin startups, scale-ups, mkb’ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta innovatie en toepassing in de Nederlandse water- en deltatechnologiesector en brengt nieuwe oplossingen wereldwijd onder de aandacht. We bezoeken een aantal proeftuinen in Delft.

 

Verslag

Bekijk hier het verslag van Docenten on Tour – dag 1

Bekijk hier het verslag van  Docenten on Tour – dag 2

Het docenten on Tour programma is kosteloos beschikbaar voor docenten van lidscholen van het Onderwijsnetwerk en Bètapartners.