Onderwijs vanuit perspectieven (Fred Janssen)

Welkom bij de pagina met lesmateriaal rondom het online college ‘Onderwijs vanuit Perspectieven’ door Fred Janssen. Op deze pagina vind je een opname van het online collega van 8 april 2021 en de opdrachten van de break-outrooms terug.

 

Bekijk hier het college:

 

 

 

Opdracht voor break-out room 1 (10 minuten):

 

1.Een kort voorstelrondje:

2. Kies een duurzaam ontwikkelingsdoel 1 t/m 17 die jullie het meest aanspreekt (zie afbeelding hier onder)

3. Associeer met de perspectieven op het geselecteerde doel: met welke perspectieven kan je hier allemaal naar kijken?

4. Noteer mogelijk interessante vragen en voorbeelden voor onderwijs over het betreffende doel

 

Spreek ook af wie van jullie groepje de plenaire terugkoppeling doet!

 

 

 

 

Opdracht voor break-outroom 2 (15 minuten):

Start met je eigen ontwerp van perspectieven

  1. Kies een doelgroep: voor welke klas wil je de les ontwerpen?
  2. Pak de eerder opgestelde vragen en voorbeelden uit break-out room 1 erbij
  3. Bedenk een overkoepelende opdracht (hele taak) voor een of meerdere lessen passend bij de eerder besproken brillen
  4. Welke deelopdrachten of deelvragen horen hierbij?

 

Spreek ook af wie van jullie groepje de plenaire terugkoppeling doet!