Gratis Lesmateriaal Studievaardigheden

Vanuit het NPO-project Aansluiting vwo-wo is door de Universiteit Leiden vanuit het ICLON een gratis lessenreeks ontwikkeld in LessonUp voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en deze is nu beschikbaar! De lessen richten zich op het versterken en ontwikkelen van de studievaardigheden en academische vaardigheden van leerlingen. Je kan het lesmateriaal zowel direct in de vorm van 10 (bijvoorbeeld mentor-)lessen geven, als integreren in het curriculum van de vaklessen.

Klik hier voor meer informatie en uitleg over hoe je het gratis lesaanbod aanvraagt.