Training activerende didactiek, motivatie en zelfregulatie

Activerende didactiek gaat uit van de grondgedachte dat leerstof beter beklijft als leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs dat zij krijgen. Leerlingen zijn echter niet altijd zo actief bezig met de leerstof als we zouden willen. Welke didactische strategieën heb je als docent in handen om leerlingen betrokken te maken bij de lesinhoud? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven en regie nemen over het eigen leerproces? Welke activerende werkvormen en hulpmiddelen kan je als docent inzetten om leeropbrengsten te vergroten? Tijdens deze workshop worden handvatten gegeven en theorie en praktische oefeningen die direct toepasbaar zijn in de praktijk en antwoord geven op bovenstaande vragen. Ook zal er ruimte zijn voor het bekijken en analyseren van best practices uit de eigen onderwijspraktijk en die van collega’s. De bijeenkomst is te volgen voor docenten van alle schoolvakken.

 

 

Doel & Resultaat

• De principes van activerende didactiek kunnen benoemen en verwoorden hoe deze bijdragen aan effectief leren;
• Verschillende activerende werkvormen kunnen toelichten voor de eigen lessen;
• Verschillende pedagogisch-didactische interventies kunnen toepassen om de (denk)activiteit van leerlingen te prikkelen;
• De eigen onderwijspraktijk kunnen analyseren op basis van de principes van activerende didactiek.

• De verschillende componenten uit de zelfdeterminatietheorie kunnen benoemen en toelichten;
• Verschillen tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie in de klas kunnen identificeren;
• Werkvormen om motivatie en interactie te bevorderen kunnen toepassen;
• De eigen onderwijspraktijk kunnen analyseren op basis van de componenten uit de besproken theorieën.

 

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt plaats op 1 februari van 15:00 tot 18:00 uur.


Kosten

Voor leden van de vereniging NLT en partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €115 voor een eendaagse nascholing en €235 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie