PWS-professionalisering

Voor het profielwerkstuk gaan uw leerlingen aan de slag met een onderzoek. Een heel interessant proces, maar ook een uitdaging, zowel voor uw leerlingen als voor u als begeleider. Zaken als een thema kiezen, het opstellen van een goede onderzoeksvraag, een goede onderzoeksopzet maken, conclusies trekken en een passende begeleiding zijn van cruciaal belang voor een mooi eindresultaat en worden behandeld in deze interactieve workshop.

 

DATUM, PLAATS & TIJD

De bijeenkomst vindt plaats op 6 juni op de Woudestein Campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam:

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

Langeveld gebouw, lokaal 1.04

 

De bijeenkomst is van 15.30 tot 17.30 uur.

 


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €115 voor een eendaagse nascholing. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht.


Aanmelden en meer informatie