PLG Doorlopende leerlijn seksualiteit

Seksuele vorming is een verplicht kerndoel in het voortgezet onderwijs. Hoe kun je hier structureel aandacht aan besteden op school? In deze PLG ontwerpen we samen een vakoverstijgende doorlopende leerlijn.

 

DOEL & RESULTAAT

Sinds september 2012 is seksuele vorming toegevoegd aan de kerndoelen van het voortgezet onderwijs en daarbij verplicht. Doel hiervan is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang, en ook de seksuele weerbaarheid en respect voor diversiteit te bevorderen. Scholen mogen zelf beslissen hoe een en ander wordt vormgegeven in het curriculum. Nu blijkt dat niet alle scholen structureel aandacht besteden aan het onderwerp en dat aandacht bovendien sterk afhankelijk is van docenten of incidenten.

Met het ontwerpen en implementeren van een vakoverstijgende doorlopende leerlijn zorg je ervoor dat het kerndoel structureel verankerd wordt in het curriculum.

De PLG is bedoeld voor leraren van alle schoolvakken.

 

DATUM & TIJD

De PLG bestaat uit vijf bijeenkomsten van drie uur, in een groep van maximaal 15 deelnemers.

De bijeenkomsten zijn op:


Kosten

LET OP: Deze PLG wordt aangeboden in samenwerking met het ICLON.  Docenten van ONZ-partnerscholen kunnen deelnemen voor een gereduceerd tarief van €425.


Aanmelden en meer informatie

Klik op aanmelden om je via de website van het ICLON aan te melden.