Nascholingsdag Burgerschap: Parels & Puzzels

Op 25 november organiseert het ICLON de nieuwe nascholingsdag Burgerschap, deze vindt plaats op de Campus van Universiteit Leiden in Den Haag (naast Den Haag Centraal) . Deze nascholingsdag is bedoeld voor alle docenten die nadenken over de invulling van het burgerschapsonderwijs op school, of daar op een andere manier bij betrokken zijn.

 

ONZ is partner van deze nascholingsdag en daarom kunt u er met korting naar toe.

DOEL & RESULTAAT

Doel van de wet Burgerschapsonderwijs, die in augustus 2021 in werking is getreden, is dat alle scholen leerlingen kennis en respect over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat bijbrengen. Maar burgerschap gaat verder dan dat. Het heeft te maken met hoe we met elkaar omgaan in de maatschappij. De school moet een oefenplaats worden waar leerlingen kunnen leren om naar elkaar te luisteren en respectvol op elkaar leren reageren.

 

Hoe kunnen we dit op school vormgeven? Wordt het een apart vak Burgerschap of is het beter het te integreren in het gehele curriculum? En wat is het uiteindelijke doel van burgerschapsonderwijs? Op de nascholingsdag Burgerschap gaan we met elkaar deze vragen bekijken en zo mogelijk beantwoorden.

We starten gezamenlijk met een keynote waar we de verschillende visies en invullingen van Burgerschap de revue laten passeren. We geven verschillende voorbeelden van hoe dit vorm kan krijgen. Vervolgens kunt u kiezen uit verschillende workshops, die uiteenlopende kanten van burgerschapsonderwijs belichten. Denk aan bijvoorbeeld:

 

– de Toolkit diversiteit;

– interculturele competentie in de literatuurlessen;

– en burgerschapslessen met behulp van perspectieven.

 

We sluiten af met een panel waar we aan de hand van verschillende prikkelende stellingen vraagstukken rondom Burgerschapsonderwijs bespreken.

Het volledige programma is binnenkort op onze site te vinden.

DATUM & TIJD

– Datum: vrijdag 25 november 2022
– Tijd: 9.45 uur – 17.00 uur (incl. borrel)
– Locatie: Campus Den Haag: Locatie Wijnhaven. Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag. Gelegen op 5 minuten lopen van Den Haag Centraal.


Kosten

Het reguliere tarief bedraagt €258 (inclusief lunch).  Voor leraren van ONZ-partnerscholen geldt een gereduceerd tarief van €199. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ. 


Aanmelden en meer informatie