Minder stress bij leerlingen in het vo: de stress lessen

“Uit onderzoek is gebleken dat sommige leerlingen veel last hebben van stress. Om deze leerlingen te helpen, hebben wij een lessenpakket ontwikkeld en geëvalueerd op meerdere middelbare scholen in Nederland. Tijdens deze workshop word je getraind hoe je lessen over stress aan leerlingen kunt geven (bijvoorbeeld aan je mentorklas). Drie doelen staan centraal tijdens de lessen: 1) leerlingen kennis verschaffen over stress, 2) stress leren herkennen in het lichaam en 3) vaardigheden leren hoe met stress om te gaan.”

 

Opzet

Voorafgaand aan de workshop krijg je het lessenpakket toegestuurd, zodat je het vast kunt doornemen. Tijdens de workshop zal er eerst iets worden verteld over het project en zal er worden ingegaan op de resultaten. Vervolgens worden de verschillende doelen (inclusief onderdelen) van de Stress Lessen doorlopen. Daarna ga je zelf een stukje van het lesmateriaal presenteren. Het doel is dat je na afloop van de training de lessen zelf kunt geven.


Kosten

Voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt begin van schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.


Aanmelden en meer informatie