Leidse Wetenschap en Debatdag

[Dit aanbod is een samenwerking met de debatunie en geen ONZ activiteit]

 

Deze dag voor leerlingen uit de bovenbouw van het voorgezetonderwijs is onderdeel van het onderwijsinnovatieproject Debat en Wetenschap in de klas 2022-2024. Om met uw leerlingen deel te kunnen nemen aan deze dag dient u mee te doen aan dit project. Zie voor meer informatie en deelname: Debat en Wetenschap in de klas 2022-2024.

 

Afgelopen schooljaar was de Leidse Wetenschap en Debatdag specifiek gericht op het actuele thema: Aanpassen DNA van de mens: wel of niet wenselijk? Rond de 120-150 leerlingen gingen in verschillende rondes met elkaar in debat over dit thema. Om echt op inhoud een debat te kunnen voeren, worden ze eerst in vogelvlucht meegenomen in hoe het aanpassen van het DNA door de jaren heen ontwikkeld is. Daarnaast werd het onderwerp ook vanuit de ethische kant belicht om leerlingen kennis te laten maken met grote maatschappelijke vraagstukken. Antwoorden zijn niet simpel te geven, maar het is wel heel boeiend om hierover het debat aan te gaan vanuit verschillende vakgebieden (taal, maatschappij en bèta).

 

 

DOEL & RESULTAAT 2024

Thema: Commerciële DNA testen

Wat wil je en wat kun je over jezelf te weten komen? Begrijp je wat de consequenties zijn van het doen van zo’n test? Wat betekent dit voor je eigen privacy, maar mogelijk ook voor die van je directe familie? Van wie zijn al die data eigenlijk, van het bedrijf, van je zelf? Welke rol speelt een overheid? Kortom veel vragen. Er zijn veel ontwikkelingen en mogelijkheden gekomen. Hierbij liggen ook een aantal ethische vraagstukken ten grondslag van hoe wij als samenleving met deze nieuwe technologieën om willen gaan. Naast dat leerlingen leren en oefenen om te debateren over wetenschappelijke onderwerpen, maken ze ook kennis met de vooraanstaande Leidse (bio)wetenschap.

 

DAGPROGRAMMA (concept)

9.30 – 10.00 uur ontvangst

 

10.00 – 12.45 uur 2 debatrondes inclusief 2 presentaties

Hoe betrouwbaar en bruikbaar zijn commerciële DNA testen?

Peter Taschner (lector genome based health Hogeschool Leiden), projectleider Check de test

 

Over kansen en gevaren van commerciële DNA testen (Lees hier meer)

Richard Karlsson Linnér (econoom Universiteit Leiden)

 

12.45 – 13.30 uur lunch verzorgd door Hogeschool Leiden

 

13.30 – 15.30 uur laatste debatronde inclusief presentatie

Wat kan de (onverwachte) uitslag van een DNA test met je doen?

klinisch geneticus / DNA dokter

 

gevolgd door plenaire afsluiting, prijsuitreiking

 

16.30 – 16.oo uur borrel

 

 

DATUM, TIJD & LOCATIE

Woensdag 24 april

9.30 uur tot 16.00 uur

Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 ck Leiden


Aanmelden en meer informatie

Deze dag voor leerlingen uit de bovenbouw van het voorgezetonderwijs is onderdeel van het onderwijsinnovatieproject Debat en Wetenschap in de klas 2022-2024. Om met uw leerlingen deel te kunnen nemen aan deze dag dient u mee te doen aan dit project. Zie voor meer informatie en deelname aan dit project: Debat en Wetenschap in de klas 2022-2024.