Leidse Wetenschap en Debatdag

Deze dag voor leerlingen uit de bovenbouw van het voorgezetonderwijs is is onderdeel van het onderwijsinnovatieproject Debat en Wetenschap in de klas 2022-2024. Om met uw leerlingen deel te kunnen nemen aan deze dag dient u mee te doen aan dit project. Zie voor meer informatie en deelname: Debat en Wetenschap in de klas 2022-2024.

 

DOEL & RESULTAAT

Dit schooljaar is de Leidse Wetenschap en Debatdag specifiek gericht op het actuele thema: Aanpassen DNA van de mens: wel of niet wenselijk? Rond de 120-150 leerlingen gaan in verschillende rondes met elkaar in debat over dit thema. Om echt op inhoud een debat te kunnen voeren, worden ze eerst in vogelvlucht meegenomen in hoe het aanpassen van het DNA door de jaren heen ontwikkeld is. Daarnaast wordt het onderwerp ook vanuit de ethische kant belicht om leerlingen kennis te laten maken met grote maatschappelijke vraagstukken. Antwoorden zijn niet simpel te geven, maar het is wel heel boeiend om hierover het debat aan te gaan vanuit verschillende vakgebieden (taal, maatschappij en bèta).

Naast dat leerlingen leren en oefenen om te debateren over wetenschappelijke onderwerpen, maken ze ook kennis met de vooraanstaande Leidse (bio)wetenschap.

DAGPROGRAMMA

09.30 tot 09.55 uur: Inloop & registratie
10.00 tot 10.30 uur: Openingslezing en inleiding ronde 1
Met prof. Frank Staal (LUMC) over de ontwikkeling van de stamcelgentherapie.
10.30 tot 11:20 uur: Debatronde 1
11.20 tot 11:50 uur: Plenair moment – Terugblik en inleiding ronde 2
Met dr. Robbert Bredius (LUMC)  over de stamcelgentherapie en betaalbaarheid van de zorg.
11.50 tot 12:40 uur: Debatronde 2
12.40 tot 13.25 uur: Lunchpauze
13.25 tot 13.55 uur: Plenair moment – Terugblik en inleiding ronde 3
Met Sian van den Bogaerdt-Rance  (Stichting voor Afweerstoornissen) over leven met een afweerstoornis.
13.55 tot 14.45 uur: Debatronde 3
14.45 tot 15.15 uur: Plenair moment: Q&A en terugblik
Experts beantwoorden vragen van scholieren.
15.15-15.30 uur: Afsluiting & Prijsuitreiking
15.30-16.00 uur: Borrel

 

DATUM & TIJD

De Leidse Wetenschap en Debatdag wordt dit jaar gehouden op woensdag 19 april van 09.30 tot 16.00 uur op de Hogeschool Leiden (Zernikedreef 11 te Leiden).

 


Aanmelden en meer informatie

Deze dag voor leerlingen uit de bovenbouw van het voorgezetonderwijs is is onderdeel van het onderwijsinnovatieproject Debat en Wetenschap in de klas 2022-2024. Om met uw leerlingen deel te kunnen nemen aan deze dag dient u mee te doen aan dit project. Zie voor meer informatie en deelname aan dit project: Debat en Wetenschap in de klas 2022-2024.