Werken met vakdidactische kijkwijzers geschiedenis

De Quick Scan, de Trechter, het Dartboard, het Spinneweb, het PDI en het Observatie-instrument Historish Denken en Redeneren kunnen elk helpen bij het ontwerpen van (geschiedenis)lessen, observeren en terugkijken of nabespreken. Inmiddels zijn er goede ervaringen bij de begeleiding van stagiaires, maar ook ervaren docenten en leerlingen hebben positieve ervaringen, bijvoorbeeld bij het werken aan een praktische opdracht of profielwerkstuk. Ze kunnen los van elkaar worden gebruikt.

Doel & resultaat

In deze bijeenkomst verkennen we de mogelijkheden voor praktisch gebruik bij terugkerende uitdagingen bij het ontwerpen van geschiedenislessen: haalbare en interessante lessen voor leerlingen, eenheid tussen doelen en werkvormen, contextualiseren, balans tussen concreet en abstract, heldere focus op een aspect van historisch denken en redeneren, aandacht voor formatie handelen.

 

Datum & tijd

Op dinsdag 30 november om 16:00 uur start de online nascholing.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie