CE-café voor geschiedenisdocenten: nieuwe examenonderwerpen bespreken

Een online ontmoetingsplek voor docenten geschiedenis met examenklassen om ervaringen, zorgen en tips uit te wisselen, bijvoorbeeld over de nieuwe onderwerpen. Er is geen vast programma en je zorgt voor je eigen drankje. Na een korte inventarisatie van wensen bestaat eventueel de mogelijkheid om in breakout rooms aan te schuiven aan een tafeltje naar keuze. Je komt en je gaat naar eigen behoefte.

 

Doel & resultaat

Voor de docenten: uitwisselen van ervaringen, knelpunten en tips. Waar gewenst en mogelijk kan de vakdidacticus zorgen voor aanvullende informatie of aanvullende activiteiten of acties (gastsprekers?).
Voor de vakdidacticus: zicht krijgen op de uitwerking van de CE-syllabus in de praktijk.

 

Datum & tijd

Deze bijeenkomst vindt plaats op 13 januari 2022 en start om 16:00 in de Kaltura Liveroom. Na de aanmelding ontvang je een link naar de bijeenkomst. In samenspraak is het mogelijk na 13 januari nog vervolgsdata af te spreken.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie