GECANCELD: Scholennetwerk wiskunde

Deze nascholing is uitgesteld tot een nader te bepalen datum

 

Eens per twee maanden komen deelnemers  bijeen om over vooraf bepaalde wiskundige thema’s te overleggen. De thema’s worden door de deelnemers bepaald en door enkele docenten in samenwerking met vakdidactici voorbereid. Uitnodigen van gastsprekers hoort ook tot de mogelijkheden. Voor de deelnemers geldt dat er in het algemeen weinig voorbereiding nodig zal.

 

Er wordt wel een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten gevraagd. Het is niet erg als er een bijeenkomst wordt gemist of, afhankelijk van het onderwerp, er een afvaardiging van de wiskundesectie wordt gestuurd.  Deze thema’s zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: wiskundige denkactiviteiten, logisch redeneren bij wiskunde C, training van algebraïsche vaardigheden, wiskundemethoden vergelijken, formatief- assessment-taken ontwerpen.

 

Doel & resultaat

Deelnemers kunnen zelf onderwerp en inhoud bepalen en daardoor kan de opbrengst dichtbij de lespraktijk liggen.

 

Op 4 maart is er weer een bijeenkomst van het scholennetwerk. Het onderwerp is (weer) Formatief assessment en formatief handelen. Naast enige theorie is de focus vooral op “hoe doe je dat nu concreet in de klas?”. Deelnemers worden daarom nadrukkelijk uitgenodigd om eigen ervaringen/voorbeelden in te brengen.

 

Data & Tijd

Woensdag  25 september 2019 – Delft

Woensdag 13 november 2019 – Leiden

Woensdag 15 januari 2020 – Delft

Woensdag 4 maart 2020 – 17:00 – 20:00 Leiden – aanmelden

Woensdag 6 mei 2020 – 17:00 – 20:00 Delft – aanmelden


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.