Scholennetwerk wiskunde

Eens per twee maanden komen deelnemers  bijeen om over vooraf bepaalde wiskundige thema’s te overleggen. De thema’s worden door de deelnemers bepaald en door enkele docenten in samenwerking met vakdidactici voorbereid. Uitnodigen van gastsprekers hoort ook tot de mogelijkheden. Voor de deelnemers geldt dat er in het algemeen weinig voorbereiding nodig zal.

 

Er wordt wel een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten gevraagd. Het is niet erg als er een bijeenkomst wordt gemist of, afhankelijk van het onderwerp, er een afvaardiging van de wiskundesectie wordt gestuurd.  Deze thema’s zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: wiskundige denkactiviteiten, logisch redeneren bij wiskunde C, training van algebraïsche vaardigheden, wiskundemethoden vergelijken, formatief- assessment-taken ontwerpen.

 

Doel & resultaat

Deelnemers kunnen zelf onderwerp en inhoud bepalen en daardoor kan de opbrengst dichtbij de lespraktijk liggen.

 

Het thema van de derde bijeenkomst is:

Formatief toetsen en handelen; Ben je ook daarmee bezig op school? Het lijkt wel of iedere school dit momenteel zelf probeert uit te vinden.

Waarom zou je formatief toetsen en handelen en hoe pak je het aan? Wat zijn succesvolle strategieën? Wat is er al bedacht?

 

In deze bijeenkomst van het scholennetwerk wisselen we ervaringen en ideeën uit. Als voorbereiding vragen we je eerste ervaringen en ideeën (en eventueel materialen) mee te nemen.

 

Data & Tijd

Woensdag  25 september 2019 – Delft

Woensdag 13 november 2019 – Leiden

Woensdag 15 januari 2020 – 17:00 – 20:00 (met diner) – Delft – aanmelden

Woensdag 4 maart 2020 – Leiden – aanmelden

Woensdag 6 mei 2020 – Delft – aanmelden

 

16:00 – 20:00 (met diner)


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.