Drieluik natuurkunde

Word op één avond op de hoogte gesteld van verschillende onderwerpen. Zo komen aan bod: de Delftse uitleenkoffers, quantumtechnologie in het onderwijs met een labtour.

 

Opzet

De volgende onderdelen komen aan bod:

 

De bijeenkomst vindt plaats in Delft op 18 november van 16.00 tot 20.00 uur (inclusief diner) om 18.00 uur.


Kosten

Voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt begin van schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.

 


Aanmelden en meer informatie