Workshop ‘Kiezen voor een taal’

Hoe motiveer je leerlingen om een tweede vreemde taal te kiezen in de bovenbouw? Duits en Frans en Spaans staan vaak tegenover elkaar bij het winnen van zieltjes voor hun vak als examenvak. Op scholen waar vakoverstijgend wordt samengewerkt is er minder concurrentie tussen de talen en worden de krachten juist gebundeld. In deze workshop reiken we je inzichten en ideeën aan over het enthousiasmeren van je leerlingen voor een tweede vreemde taal en hoe je als collega’s door middel van samenwerking tussen alle mvt-secties elkaar en de taalvakken kunt versterken binnen het curriculum van je school.

 

Doel & Resultaat

Tijdens deze workshop leer je als docent jouw leerling enthousiast te maken voor een taal, goed gebruik te maken van het keuzemoment voor een tweede vreemde taal als examenvak en een effectieve samenwerking tussen de mvt-secties.

 

Datum & Locatie

Deze bijeenkomst vindt plaats op 19 januari 2023 van 14:00 tot 17:00 uur in Den Haag. De bijeenkomst is onder begeleiding van Marie Louise Lubbers van het Nuffic.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Ook voor docenten van het LinQ-netwerk zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €115 voor een eendaagse nascholing en €235 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie