Tweede bijeenkomst ONZe boekenclub

Tijdens de tweede bijeenkomst van ONZe boekenclub bespreken we Zee nu van Eva Meijer. Deze roman behandelt actuele, maatschappelijk relevante thema’s als klimaatverandering, de relatie tussen mens en natuur en de coronacrisis. Met dr. Esther Op de Beek, universitair docent moderne Nederlandse letterkunde, bespreken we hoe je zo’n roman bespreekt in de les.

 

Overzicht bijeenkomsten boekenclub 2022/2023:

 

Per deelname aan de boekenclub graag apart aanmelden per bijeenkomst.

 

DOEL & RESULTAAT

Iedereen leest van tevoren het boek. In de bijeenkomst praten we met elkaar over de tekst en vervolgens bespreken we de didactische mogelijkheden.

 

DATUM & TIJD

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 februari van 16.00 tot 18.00 uur. We sluiten de bijeenkomst gezellig af met een borrel.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €115 voor een eendaagse nascholing en €235 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie