Voor coördinatoren

Alfa-, bèta- en gammacoördinatoren

Onze partnerscholen hebben binnen de school een alfa-, bèta- en gammacoördinator aangesteld, deze personen zijn het eerste aanspreekpunt voor Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. De coördinatoren komen minimaal vier maal per jaar bijeen tijdens het bètacoördinatorenoverleg of het alfa- en gammacoördinatorenoverleg. Hier worden ontwikkelingen in het onderwijs met elkaar gedeeld en haalt ONZ de vraag op voor het professionaliseringsaanbod. Ook sluiten partners uit het hoger onderwijs, bedrijven en kennisinstellingen aan bij deze overleggen. Zo kunnen zij beter inspelen op behoeften vanuit de scholen.

 

De alfa-, bèta- en gammacoördinator hebben een aantal taken: