Privacy

Privacy statement

Doel van dit statement

In dit Privacy Statement willen we u op een eenvoudige en heldere manier uitleggen welke persoonsgegevens wij verwerken. Dit statement is van toepassing op:

Alle personen die zijn aangesloten bij onze lidscholen, personen die deelnemen of hebben deelgenomen aan onze professionaliseringsactiviteiten en personen die op andere wijze contact hebben (gehad) met onze steunpunten.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie die ons iets over een persoon vertelt of aan een persoon gekoppeld kan worden. Met verwerken bedoelen we: alles wat we met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, aanpassen, verwijderen etc.

 

Wie verzamelt de gegevens?

De gegevens worden verzameld en verwerkt door het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland. Deze steunpunten staan los van de universiteit zelf en zullen dus ook niet worden gedeeld met andere onderdelen van de Universiteit Leiden of Technische Universiteit Delft.

 

Hoe komen we aan deze gegevens?

Voor personen van lidscholen: uw gegevens worden met ons gedeeld wanneer uw school lid wordt van onze steunpunten.

Voor overige personen, u deelt uw gegevens met ons wanneer u:

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Naam, e-mailadres, vakgebied, geslacht, school, eventuele telefoonnummers en deelname aan onze (professionalisering)activiteiten. Deze gegevens verwerken wij i.v.m. de volgende doelen:

 

Met wie delen we gegevens en waarom?

Gegevens worden alleen intern gebruikt en niet verstrekt aan derden. Met intern bedoelen wij de organisatie van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, bestaande uit Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland.

 

Gebruik maken van uw rechten

U kunt te allen tijde bij ons opvragen welke gegevens wij van u verzamelen. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar onz@tudelft.nl.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden bewaard in een beveiligd CRM-systeem, namelijk PerfectView. Met de leverancier van dit systeem zijn duidelijke afspraken gemaakt over het veilig opslaan van uw gegevens. Deze zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Als gegevens niet meer nodig zijn worden deze verwijderd. Voor financiële gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn.

 

Wat als u uw gegevens in wilt zien?

Als u uw gegevens wilt inzien dan kunt een verzoek indienen bij – e-mailadres. Wij zullen u dan vragen langs te komen om uzelf te identificeren waarna wij u de gegevens binnen de gestelde termijn toesturen. Via deze weg kunt u ook gebruik maken van uw rechten op verwijdering, correctie en overdracht.

 

Gebruik van cookies op de website

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Het gaat om functionele en analytische cookies die niet te zijn herleiden naar individueel gebruik.

 

Heeft u een klacht?

Indien u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt een mail sturen naar onz@tudelft.nl. Als u er niet met ons uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens is https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Telefonisch zijn ze te bereiken op 088 – 1805 250.