Symposium ‘Toekomstbestendig onderwijs’ op 7 april

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is het symposium gecanceld

 

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert op 7 april 2020 een symposium voor alfa, gamma (de taal en de zaakvakken) en vakoverstijgend onderwijs. Het thema van dit jaar: Toekomstbestendig onderwijs. Tijdens deze dag zijn er verschillende lezingen en workshops over dit thema. Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontmoeting en om met elkaar in gesprek te gaan. De dag wordt afgesloten met een gezellige borrel!

 

TOEKOMSTBESTENDIG ONDERWIJS

Onderwijs moet leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst, maar hoe doen we dat? Tijdens de keynote van Fred Janssen (Hoogleraar Didactiek, Universiteit Leiden) deelt hij zijn visie over toekomstbestendig onder­wijs. Hij vertelt over een nieuwe inrichting van ons onderwijs waar binnen het onderwijsveld, de overheid en onderzoek veel discussie over is. Fred Janssen gaat in op een nieuwe onderwijsbenadering waarin perspectieven tijdens de les meer centraal komen te staan. Na de openingslezing is er een ruim aanbod van verschillende workshops. Hierin kan je zelf aan de slag met het thema toe­komstbestendig onderwijs. Scroll naar beneden voor het overzicht.

 

VOOR WIE?

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert dit jaarlijkse symposium voor docenten, teamleiders, begeleiders op school (BOS), schoolleiders, decanen, vakdidactici en andere belang­hebbenden uit het voortgezet en hoger onderwijs die affiniteit hebben met alfa, gamma of vakoverstijgende thema’s. Voor medewerkers van ONZ-lidscholen of van onze partners is deelname aan het symposium gratis. Voor docenten van niet-lidscholen geldt een bedrag van €300 voor deelname. Om te zien of uw school of instelling partner is klik op deze link of stuur een mail naar onz@iclon.leidenuniv.nl.

 

DATUM & LOCATIE

Datum:       Dinsdag 7 april 2020

Tijd:            15.00 – 18.15 uur (inloop vanaf 14.30 uur, programma start om 15.00 uur)

Locatie:      Maris College Belgisch Park, Nieuwe Duinweg 10, Den Haag

 

U kunt zich aanmelden via deze link: https://www.formdesk.com/universiteitleiden/symposium2020

 

WORKSHOPS

Vakoverstijgende workshops:

 1. Nieuw examenvak: Academische vaardigheden
 2. Minder stress bij leerlingen in het voortgezet onderwijs: De Stress Lessen
 3. Leerlingen in de regie: Take your pleasures seriously!
 4. Motivatie systematisch verbeteren
 5. Docenten aan het roer van hun eigen professionalisering
 6. Onderwijsonderzoek vertalen naar de praktijk: hoe pak je dat aan?
 7. Dynamieken in een samengesteld gezin
 8. Debatteren in de les
 9. VR inzetten in de lespraktijk
 10. Drie werkvormen voor gedifferentieerd leren

Alfa workshops:

 1. ToekomstTaal in het vo: Hoe herken je een ‘catfish’?
 2. Van saai naar samenwerken: Samenwerkend lezen in de vreemde talenles
 3. Meer inhoud, meer plezier! Het schoolvak Nederlands in transitie
 4. Taal-en cultuurbewustzijn bij moderne vreemde talen

Gamma workshops:

 1. Leerlingen opleiden tot milieuverbeteraars
 2. Historische misdaden in de les
 3. CO2 neutraal: internationale uitwisselingen in Office Teams
 4. Gebruik van perspectieven voor de gammavakken
 5. Economie als voorbereiding op de maatschappij

 

VAKOVERSTIJGENDE WORKSHOPS:

 

 1. Nieuw examenvak: Academische vaardigheden

Liesbeth Dirks & Justin Peters

Juli jl. heeft de minister het vak Academische Vaardigheden als schooleigen examenvak goedgekeurd. Vijf docenten van het Schoonhovens College ontwikkelden dit vakoverstijgende programma. In deze workshop vertellen zij over de totstandkoming van deze erkenning en de inhoud van het nieuwe examenvak.

 

 1. Minder stress bij leerlingen in het voortgezet onderwijs: De Stress Lessen

Simone Vogelaar

Tijdens deze workshop zullen we ingaan op stress bij onderbouw leerlingen van de middelbare scholen. We bespreken hoe regelmatig leerlingen stress hebben, wat hun stressniveau en stressoren zijn. Daarna laten we zien wat leerlingen op dezelfde vragen hebben gerapporteerd. Verder zullen we stilstaan bij vaardigheden die meegegeven kunnen worden aan leerlingen die last hebben van stress.

 

 1. Leerlingen in de regie: Take your pleasures seriously!

Merel Collenteur & Iris Hermens (LOLmakers)

LOLmakers helpt jongeren en docenten zelf regie te nemen over hun leerproces. Wij creëren ruimte in het curriculum waarin jongeren zelf projecten kunnen ondernemen vanuit hun eigen talenten en passies. Door jongeren te stimuleren om zelf projecten te ondernemen creëren ze waardevolle en leerzame ervaringen. Dat zorgt voor gemotiveerde jongeren!

In deze workshop nemen we jullie mee in de uitdagingen die hierbij naar voren komen. Welke belemmerende problemen zien we vaak bij jongeren en scholen? Op welke manier kun je jouw onderwijs ontwerpen om hiermee aan de slag te gaan? En hoe bouw je met elkaar een lerende cultuur?

 

 1. Motivatie systematisch verbeteren

Ton van der Valk

Leerlingen willen zich gezien, gesteund en gehoord voelen. Docenten hebben meer plezier in hun werk als zij zien dat leerlingen goed gemotiveerd zijn voor hun vak. Zicht krijgen op de motivatie van een groep is een goed begin voor het verbeteren van motivatie. Hiervoor kun je een eenvoudige app gebruiken van de Motivatiespiegel.nl
Docenten die op deze manier een voor- en nameting doen hebben succes! De motivatie van de leerlingen verbetert met gemiddeld 20%. Als je wilt, kun jij Motivatiecoach worden om motivatie systematisch te verbeteren op jouw school.

 

 1. Docenten aan het roer van hun eigen professionalisering

Tamara Platteel & Myra Warmer

Docenten willen en moeten professionaliseren om het onderwijs te verbeteren en hun eigen werk interessant en uitdagend te houden. Maar hoe kunnen ze dat het beste aanpakken? In deze workshop presenteren we een tool (de PLOT) waarmee docenten inzicht in hun kennis en vaardigheden kunnen krijgen om vervolgens inspiratie op te doen welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn die passen bij hun wensen. Kom meedenken met het ontwikkelen van deze tool!

 

 1. Onderwijsonderzoek vertalen naar de praktijk: hoe pak je dat aan?

Rowan Zuidema (NRO)

Hoe zorgen we dat onderwijsonderzoek, -beleid en – praktijk beter met elkaar worden verbonden? Met dat doel werd eind 2012 het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) opgericht. In deze workshop staan we stil bij een aantal NRO-instrumenten voor onderwijsprofessionals, waarmee we kennis en inzichten uit onderwijsonderzoek vertalen naar de onderwijspraktijk. Ook krijg je informatie aangereikt over een aantal routes om tot vrij toegankelijke wetenschappelijke artikelen te komen. Vervolgens ga je tijdens de workshop aan de slag met één of meer van deze mogelijkheden. Het wordt aangeraden om je eigen laptop of tablet mee te nemen naar deze sessie.

 

 1. Dynamieken in een samengesteld gezin

Margarita Bernal & Jordie Vos (Stichting Stiefgoed)

Als docent zitten er steeds vaker kinderen in je klas uit een samengesteld gezin. In deze workshop krijg je inzicht in de kenmerken en de grondwetten van een samengesteld gezin. Waarin verschilt het van een kerngezin? Waar lopen kinderen tegenaan? Wat zijn de loyaliteiten waarin ze verstrikt kunnen raken? Wat betekent het om na scheiding overlijden van een ouder in een nieuwe gezinssituatie te komen? Hoe kan je hiermee omgaan?

 

 1. Debatteren in de les

Alexander Schinkel (DebatUnie)

Debatteren helpt leerlingen kritisch te denken, beter te luisteren en overtuigend te spreken. Omdat ze een standpunt krijgen toegewezen, los van hun eigen mening, gaan ze vanuit verschillende perspectieven naar onderwerpen kijken. Ze leren op een speelse en respectvolle manier van perspectief te verschillen. Dit is – nu meer dan ooit – een belangrijke voorwaarde voor goed burgerschap. Na deze workshop kunt u starten met debatteren in de klas. Onder leiding van een ervaren debattrainer gaat u zelf oefenen met werkvormen, leert u leerlingen te enthousiasmeren voor debat en hoort u tips voor het overwinnen van spreekangst.

 

 1. VR inzetten in de lespraktijk

Meer informatie volgt nog

 

 1. Drie werkvormen voor gedifferentieerd leren

Meer informatie volgt nog

 

 

WORKSHOPS ALFA (TAALVAKKEN):

 

 1. ToekomstTaal in het vo: Hoe herken je een ‘catfish’?

Ben Schippers (Technolab)

Sociale media zijn niet weg te denken uit het leven van onze leerlingen. Welke rol speelt taal hierin en hoe kunnen we leerlingen hier goed op voorbereiden? Technolab ontwikkelde samen met BplusC ‘ToekomstTaal’, workshops ontwikkelt voor groep 1 tot en met 8 waarin taalontwikkeling en computational thinking samenkomen. De workshop voor groep 7-8 heet ‘Katvis’, gebaseerd op het boek ‘Katvis’ van Tjibbe Veldkamp. Ate uit Groningen chat in het boek met zijn vriend Baptiste uit Brussel. Tenminste, dat denk hij. Of is hij ‘Gecatfisht’? Kinderen krijgen zo tips over veilig gebruik van social media. Technolab verkent graag met docenten uit het voortgezet onderwijs welke elementen we kunnen inzetten in de volgende stap: een programma voor het vo!

 

 1. Van saai naar samenwerken: Samenwerkend lezen in de vreemde talenles

Janneke GeursenLeesvaardigheidslessen worden door leerlingen nogal eens als saai ervaren, met name als ze individueel en in stilte aan de slag moeten. Door samenwerkingsvormen in te zetten worden leerlingen uitgedaagd zich actief met de tekst bezig te houden en zijn ze bovendien genoodzaakt om hun reacties te delen. Tijdens deze workshop maakt u kort kennis met enkele samenwerkingsopdrachten rond (non)-fictie teksten die meteen in de praktijk zijn te gebruiken. Er zal gewerkt worden met overwegend Engelstalige voorbeelden

 

 

 1. Meer inhoud, meer plezier! Het schoolvak Nederlands in transitie

Marieke Smit (ICLON)

Het schoolvak Nederlands is volop in het nieuws. Dat nieuws is niet altijd positief, maar er is eigenlijk veel goed nieuws te melden! In de workshop gaan we aan de slag met vernieuwend lesmateriaal dat de afgelopen tijd is ontwikkeld. De keuze is reuze, dus u kunt zelf kiezen in welk onderdeel u zich het liefst verdiept.

 

 1. Taal-en cultuurbewustzijn bij moderne vreemde talen

Meer informatie volgt nog

 

 

WORKSHOPS GAMMA (ZAAKVAKKEN):

 

 1. Leerlingen opleiden tot milieuverbeteraars

Matthijs Begheyn & Marcella van Steenbergen

32.000 scholen in 122 landen zijn intussen lid van het GLOBE Programma. Zij onderzoeken natuur en milieu in de schoolomgeving en geven hun informatie door aan de aan het programma verbonden wetenschappers. Zo dragen ze bij aan meer kennis over de aarde. In deze workshop maak je kennis met enkele van de GLOBE onderzoeksprojecten. De focus zal liggen op de nieuwe fijnstofcampagne die GLOBE samen met het RIVM op 15 april zal lanceren. Scholieren gaan in het hele land fijnstof meten en zo het RIVM helpen aan het verfijnen van de luchtkwaliteitskaarten. Meer info: kijk op www.globenederland.nl.

Deze workshop is interessant voor docenten aardrijkskunde maar ook voor eventuele bètadocenten.

 

 

 1. Historische misdaden in de les

Susan Suèr & Rade Eijckelhof

Crime sells. Misdaadboeken, -tv-series en -games zijn blijvend populair. Hoe zit dat met historische misdaden? En hoe kun je archiefbronnen over deze misdaden inzetten in de les? Aan de hand van het lesproject ‘CSI Leiden’ gaan we hier dieper op in. Net als de leerlingen die dit project volgen bestuderen we 18e-eeuwse bekentenissen van verdachten. We kijken samen hoe deze spannende bronnen zinvol ingezet kunnen worden in de les, niet alleen in bij geschiedenis, maar ook voor Nederlands en maatschappijleer. Deze workshop zit vol tips & tricks om een archiefbron relevant in te zetten bij je les.

 

 

 1. CO2 neutraal: internationale uitwisselingen in Office Teams

Henk Wildschut & Roos van Herwijnen

Leerlingen houden van communiceren, zijn nieuwsgierig naar hoe leeftijdgenoten leven in een ander land en ze vinden het leuk om hun ontdekkingen met ver weg uit te wisselen. Samen met twee Canadese collega’s zijn we een uitwisseling op afstand gestart, waarbij onze leerlingen uit Katwijk kennis maken met leerlingen van een school in de buurt van Vancouver. Gedurende 3 weken, verspreid over een paar lessen, werken zij samen aan een project voor het vak geschiedenis. We vertellen over onze ervaringen met ons eerste project in 5 vwo: leerlingen uit Katwijk hebben samen met leerlingen uit Canada een digitale expositie ingericht over genocides. We kijken vooruit naar het nieuwe project waar we in april met 3 vwo mee bezig zijn: How can war be remembered?

 1. Gebruik van perspectieven voor de gammavakken

Meer informatie volgt nog

 

 1. Economie als voorbereiding op de maatschappij

Meer informatie volgt nog