Scholenoverleg 22 november 2018

Op donderdag 22 november vindt het eerstvolgende scholenoverleg plaats in het Pieter de la Court-gebouw van 15:00 tot 17:00 uur. Dit scholenoverleg is bedoeld voor decanen en medewerkers in de school die gaan over de kwaliteit van het onderwijs en daarvoor studieresultaten van ex-cohorten studenten nodig hebben.

 

Tijdens dit overleg komende de volgende onderwerpen aan bod:

 

Informatie over nieuwe Engelstalige bachelorprogramma’s en numerus-fixusprogramma’s Sociale Wetenschappen door Taco de Ruiter en Corry Donner, Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Met ingang van het studiejaar 2019-2020 kan de bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie zowel in het Nederlands als in het Engels worden gevolgd. Daarnaast geldt er vanaf dat studiejaar voor de bachelorprogramma’s van Psychologie en Politieke Wetenschappen een selectie- en plaatsingsprocedure.

 

Terugkoppeling doorstroomgegevens aan het voortgezet onderwijs door Nynke Bos, onderzoeker studiesuccesvraagstukken, ICLON
Aan de hand van de data die beschikbaar zijn bij Universiteit Leiden kan er in de toekomst per vo-instelling een terugkoppeling worden gegeven over de voortgang van oud-leerlingen.

 

De scholen en de universiteit gaan actief met elkaar in gesprek om te onderzoeken aan welke gegevens scholen behoefte hebben, wat er in het studievoortgangssysteem van de universiteit aan gegevens beschikbaar is, wat er onder de huidige wetgeving uitgewisseld mag worden, welke concrete acties scholen kunnen ondernemen om de ‘aansluiting vwo-wo’ te verbeteren met behulp van deze uit te wisselen gegevens, etc. Op deze manier proberen we samen tot een advies aan de universiteit te komen hoe we de uitwisseling van gegevens in de toekomst graag zouden willen zien.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar e.j.bugel@iclon.leidenuniv.nl