Nieuw e-mailadres Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Vanaf dit nieuwe schooljaar (2019-2020) veranderen de e-mailadressen van ONZ. Het e-mailadres info@betasteunpuntzh.nl verandert naar ONZ@tudelft.nl. Het e-mailadres RSPLeiden@iclon.leidenuniv.nl verandert in ONZ@iclon.leidenuniv.nl. Per 1 september kunt u ons dus bereiken door een mail te sturen naar ONZ@tudelft.nl of ONZ@iclon.leidenuniv.nl.

 

Hoe weet ik welk e-mailadres ik moet gebruiken?

 

U kunt het beste mailen naar ONZ@tudelft.nl met vragen over:

 

 

U kunt het beste mailen naar ONZ@iclon.leidenuniv.nl met vragen over:

 

 

Mocht het onderwerp van uw vraag hier niet tussen staan kies dan voor het e-mailadres ONZ@iclon.leidenuniv.nl.

 

In onze communicatie proberen wij altijd duidelijk aan te geven naar welk e-mailadres u het beste kunt corresponderen.

 

Waarom niet één e-mailadres?

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is een organisatorische samenwerking tussen de Universiteit Leiden en TU Delft. Het netwerk is ontstaan vanuit het Regionaal Steunpunt Leiden (Universiteit Leiden) en Bètasteunpunt Zuid-Holland (TU Delft). Alhoewel wij naar de buitenwereld de gezamenlijke naam communiceren van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland werken de steunpunten met beiden een eigen organisatie en is er een nauwe samenwerking en afstemming tussen hen. Wegens technische en organisatorische redenen is het niet mogelijk om één e-mailadres in gebruik te nemen voor beide organisaties.