Met elkaar kennismaken en kennis maken tijdens het symposium van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Kennismaking door ontmoeting en in gesprek gaan over onderwerpen die voor ons allemaal spelen. Kennis maken door het opdoen van nieuwe inzichten tijdens lezingen, workshops en gesprekken. Dit waren de thema’s van het symposium, georganiseerd door Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ), dat op 27 juni plaatsvond.  Het symposium was tevens een afsluiting voor het project ‘Begeleiding Startende Leraren (BSL)’.

 

Edith Stein College

De rector, Gert-Jan Kloos, heette de 120 deelnemers van harte welkom op zijn school. Een veelkleurige school met ongeveer duizend leerlingen, 100% met niet-Nederlandse roots van zo’n zestig verschillende nationaliteiten. De deelnemers bestonden voornamelijk uit leraren, team- en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs, maar ook uit medewerkers van het hoger onderwijs. Kloos is blij met het symposium op deze school, want hij gelooft heilig in de waarde van netwerken. Maar ook vindt hij het belangrijk om te blijven investeren in de start van pas opgeleide leraren, in verband met het lerarentekort.

 

Teaching to the test

De keynote was gereserveerd voor Jelmer Evers, geschiedenisdocent en twee keer genomineerd  voor de Global Teacher Prize. Hij maakt bij het lesgeven gebruik van leerstrategieën als MOOCs (Massive Open Online Courses), Flipping the Classroom, spelgerelateerd leren en Gamification. Hij heeft een duidelijke mening over  de stand van het huidige  onderwijs. Met name Teaching to the test – het constant toetsen en testen van leerlingen – staat hem tegen. Wat Evers betreft zijn er drie doelen in het onderwijs waar we ons op moeten richten, namelijk kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Om dit alles te bereiken zijn sterke docenten nodig, en is onderlinge samenwerking en netwerken heel belangrijk, zowel binnen als buiten de school. Evers stipt aan dat Onderwijsnetwerk Zuid-Holland hier een cruciale rol in kan spelen bij de scholen. Hij vindt ONZ een mooi voorbeeld van hoe instellingen in de onderwijsketen elkaar vooruit helpen.

 

Profielwerkstuk, songteksten en polarisatie
Daarna gingen de deelnemers uiteen in twee rondes van workshops, waarin de deelnemers keuze hadden uit verschillende onderwerpen voor zowel alfa, gamma als vakoverstijgende thema’s. Zo was er een workshop georganiseerd door Global School for Entrepreneurship gericht op ondernemerschap in het profielwerkstuk, een workshop over gebruik van songteksten tijdens de taalles en een workshop over de begeleiding van startende leraren. Ook onderwerpen als polarisatie in de school, motivatie van leerlingen en stemgebruik van leraren kwamen aan bod. Tijdens de workshops werd er veel uitgewisseld tussen de workshopleiders en deelnemers. ‘Ik kwam hier om weer wat inspiratie op te doen,’ gaf een geschiedenisdocent na zijn tweede workshop aan, ‘en dat is gelukt!’

 

Belang van kennismaking en netwerken

De dag werd plenair afgesloten waar Anna de Rijk (oprichter van Zin in Onderwijs) over het belang van kennismaking en netwerken praatte met de deelnemers. Door met elkaar in gesprek te gaan kom je er achter bij wie je welke kennis kan halen. Jacqueline Hoornweg (directeur van het Leidse gedeelte van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland) bedankte het Edith Stein College voor haar gastvrijheid met een bijzonder cadeau. Zij bood de school vijf gratis gastlessen aan uit het gastlesprogramma van de Universiteit Leiden. Een unieke kans voor leerlingen van de school om kennis te maken met een echte wetenschapper. Hoornweg besteedde daarnaast aandacht aan alle coördinatoren in de scholen, die van dit eerste jaar samenwerken in Onderwijsnetwerk Zuid-Holland een groot succes hadden gemaakt. “Dankzij hun inzet en geloof in ONZ hebben we een mooi seizoen achter de rug”, zo sloot zij de bijeenkomst af.  Bij de borrel gingen de deelnemers in gesprek over zelf ingebrachte onderwerpen.