Meer vo docenten en professionalisering van docenten in het bèta-technisch domein

Gezamenlijke aanpak op het gebied van meer vo docenten en professionalisering van docenten in het bèta-technisch domein.

 

Aanleiding

Om goed onderwijs te kunnen verzorgen, is het belangrijk dat scholen over voldoende kwalitatief sterke docenten beschikken. De komende jaren dreigt zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve lerarentekort echter op te lopen, vooral voor de bètavakken. Veel oudere docenten gaan met pensioen en te weinig studenten kiezen op dit moment voor het leraarschap. In het sectorakkoord VO en de VO-agenda 2014-2020 is het aantrekken en opleiden van goede docenten en verdere professionalisering dan ook een belangrijk thema, waarbij praktische ondersteuning wordt geboden.

Via de bestaande infrastructuur van regionale VO-HO-netwerken (zoals het Bètatechnieknetwerk van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland) wordt de regionale ketensamenwerking gestimuleerd tussen voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en bedrijfsleven. In deze netwerken kunnen zittende docenten in het voortgezet onderwijs zich, in contact met het technisch hoger onderwijs en bedrijfsleven, doorlopend professioneel ontwikkelen, werken aan vak vernieuwingen en de aansluiting VO-HO verbeteren.

 

Alle informatie, verslagen en challenges vind je hier