Bètacoördinatoren overleg

Op het bètacoördinatorenoverleg worden ontwikkelingen binnen onderwijs met elkaar gedeeld en haalt Onderwijsnetwerk Zuid-Holland de vraag op naar professionaliseringsaanbod. Ook sluiten partners uit het hoger onderwijs, bedrijven en kennisinstellingen aan bij deze overleggen. Zo kunnen zij beter inspelen op behoeften vanuit de scholen.

Klik hier voor meer informatie

 

DATA EN LOCATIE

Dinsdag 12 maart – 16:00 – 18:00

TU Delft – De Bouwcampus – Gebouw 26

Training (begeleiden in) peer instruction voor vakcoaches wis- en natuurkunde

Uit onderzoek blijkt dat peer instruction een krachtig didactisch middel kan zijn voor het versterken van het leren van de leerlingen. Een specifieke opzet is als volgt: de docent stelt een vraag waarvan hij/zij denkt dat leerlingen daar moeite mee hebben. De leerlingen maken een keuze voor een antwoord via bijvoorbeeld handopsteken. Als de antwoorden divers zijn bespreken de leerlingen de vraag met elkaar, om vervolgens opnieuw een keuze te maken. Vaak leidt dit ertoe dat de leerlingen elkaar hebben overtuigd van het goede antwoord. Deze vorm van peer instruction vergt relatief weinig voorbereiding, terwijl het leerrendement hoog kan zijn.

 

U maakt wellicht al veel gebruik van het feit dat leerlingen kunnen leren van het elkaar uitleggen. In deze 3-delige training bieden we een wetenschappelijke achtergrond bij deze aanpak en reiken we ook concrete handvatten aan voor toepassing in de klas. Daarnaast gaan we in op het begeleiden van docenten-in-opleiding en startende docenten, maar ook van meer ervaren collega’s. Hoe kun je hen meenemen in het toepassen van peer instruction? Hoe observeer je zo’n les? Op welke manier geef je feedback? Tijdens de training zal er veel ruimte zijn voor uitwisseling en voorbereiding van concrete lesactiviteiten.

 

Doel/ Resultaat

Vakcoaches ondersteunen bij de inzet van actueel vakdidactisch instrumentarium enerzijds en het begeleiden van hun startende collega’s hierin anderzijds.

 

Inhoud en opzet

De training bestaat uit drie sessies.

Sessie 1

Sessie 2

Sessie 3

Data en locatie

De bijeenkomsten zijn op donderdag van 14.30 tot 17.30 uur bij de TU Delft. De data:

 

Doelgroep

Vakcoaches wiskunde en natuurkunde, eerste- en tweedegraads

 

Begeleiding

Deze training wordt vormgegeven vanuit het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland in samenwerking met de lerarenopleidingen Delft (SEC) en Leiden (ICLON). Met deze training willen we de vakcoaches beter faciliteren in het begeleiden van docenten.

De training wordt begeleid door:

 

Aanmelden

Meld je nu aan via deze link.