Schoolprestaties onder de loep: welke rol spelen executieve functies in het onderwijs?
Executieve functies betreffen de cognitieve functies en processen die het mogelijk maken om ons gedrag zo te sturen dat we toekomstige doelen mogelijk maken. Deze functies zijn zo belangrijk dat zij, naast intelligentie, gezien worden als de grootste voorspellers van schoolprestaties.
Executieve functies of executief functioneren zijn termen die veel aandacht krijgen in onderzoek en in de praktijk. Maar wat het executief functioneren betekent voor de leerling in de klas is niet voor iedereen duidelijk. In deze bijeenkomst hopen we meer inzicht te verschaffen in wat executief functioneren nu precies inhoudt, wat dit betekent voor gedrag in de klas en het leerproces van individuele leerlingen, en hoe de vakdocent deze kennis in kan zetten om vorm te geven aan het onderwijs. Hierbij staan we uiteraard stil bij recente theorieën en onderzoeken.

 

Doel & resultaat

Tijdens deze interactieve bijeenkomst zullen we aanvangen met een theoretisch gedeelte waarin we stil zullen staan bij de definiëring en ontwikkeling van executieve functies. Hierbij zullen we onder andere de ontwikkeling van executieve functies en de rol van het brein behandelen. Ook zullen we verder ingaan op de relatie tussen executief functioneren en (leer)problematiek in het klaslokaal. Daarna volgt een wat praktischer gedeelte, waarin we de theorie zullen toepassen op zelf ingebrachte casussen uit de onderwijspraktijk en zullen bespreken wat de vakdocent kan doen om bij deze leerlingen het leerproces vorm te geven.

 

Tijd

Deze activiteit duurt van 15.00 tot 18.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats op het Maris College Belgisch Park te Den Haag.

 

Opmerking: deze bijeenkomst is vol. Mocht je geïnteresseerd zijn in de bijeenkomst en wil je op de wachtlijst geplaatst worden? Stuur dan een mail aan onz@iclon.leidenuniv.nl