Masterclass Medische Technologie

Tijdens deze eenmalige bijeenkomst van LUMC/ Alrijne wordt de technologie achter de MRI-scanner behandeld. Dit onderwerp sluit nauw aan bij de nlt-module “Medische beeldvorming”, die op dit punt aan een herziening toe is. Uit deze bijeenkomst komt een PLG voort om als schrijversteam aan de slag te gaan met de herziening van de lesmodule nlt.

 

Doel & resultaat

Na de bijeenkomst ben je:

 

Datum & tijd

Nog te bepalen

U kunt zich aanmelden via onderstaande link, dan ontvangt u een bericht zodra de datum is vastgesteld.

Medische Technologie Masterclass

Tijdens deze eenmalige bijeenkomst van LUMC/ Alrijne wordt de technologie achter de MRI-scanner behandeld. Dit onderwerp sluit nauw aan bij de nlt-module “Medische beeldvorming”, die op dit punt aan een herziening toe is. Uit deze bijeenkomst komt een PLG voort om als schrijversteam aan de slag te gaan met de herziening van de lesmodule nlt.

 

Doel & Resultaat

Na de bijeenkomst ben je:

Datum & Tijd

Dit is nog niet bekend. U kunt zich aanmelden, dan ontvangt u een e-mail wanneer de datum bekend is. Daarna zal de echte inschrijving voor de Medische Technologie masterclass open gaan.

Bijeenkomst begeleiding profielwerkstuk voor bètadocenten

Een belangrijk onderdeel van het PWS is het doen van onderzoek. Maar hoe bedenk je onderzoek? Wat is een goede onderzoeksvraag? Deze training is ontwikkeld om de start, de opzet en de uitvoering van onderzoek duidelijk te maken. De docenten worden getraind door prof.dr. Eline Slagboom hoe ze hun eigen leerlingen kunnen begeleiden in het onderzoekstraject. De training is zo opgebouwd dat de docenten ervaren welk traject ze met hun leerlingen zouden moeten doorlopen. De ontwikkelde handleiding: ‘Slimme Stappen in eigen onderzoek’,  met bijbehorende filmpjes, zullen hierbij helpen.

 

De Masterclass duurt 2,5-3 uur en is opgebouwd aan de hand van het stappenplan: ‘Slimme Stappen in eigen onderzoek’.  Er zal aandacht besteed worden aan de vier fasen van onderzoek en deze zullen behandeld worden door het geven van enige achtergrondinformatie, maar de meeste tijd zal gaan zitten in het doen van de verschillende oefeningen die horen bij de verschillende fasen.

Hierbij zal Eline veel nadruk leggen op de noodzakelijke interactie, zodat docenten ervaren hoe dit ‘spel’ met de leerlingen zou moeten verlopen.

 

Doel & resultaat

Doel van deze training is om docenten voor te bereiden op hun rol als begeleider tijdens het onderzoeksproces. Daarnaast laat Eline  docenten ervaren hoe je leerlingen, op een interactieve manier, kunt laten kennismaken met de verschillende facetten van onderzoek en ze te begeleiden tijdens het werkelijke onderzoeksproces.

 

Docenten zijn na afloop van de training in staat zijn zelfstandig te gaan werken met de ontwikkelde handleiding en bijbehorende instructiefilmpjes. Deze handleiding zal de rode draad zijn in het begeleidingstraject van de leerlingen.  Met behulp van de beschreven oefeningen, die getraind zijn in de masterclass, kunnen ze leerlingen motiveren om origineel en creatief na te denken over een goede vraag en de bijbehorende meting. Om een paar stappen vooruit te denken en niet te verdrinken in de grote hoeveelhoed informatie dat te vinden is op het internet.

 

Datum & tijd

De masterclass vindt plaats op 2 april en duurt van 17.00 t0t 20.00 uur (inclusief een maaltijd).