Bètasymposium 2019

Op 1 februari 2019 vindt het jaarlijkse bètasymposium plaats van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (voorheen Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden). Op het symposium ontmoeten bètadocenten uit het voorgezet onderwijs elkaar en is er ruimte om van en met elkaar te leren. O.a. vaksteunpuntcoördinatoren, vakdidacti, hoger onderwijs instellingen zullen bij het symposium aanwezig om hun ideeën en ontwikkelingen te delen.

 

De dag wordt voorgezeten door Benjamin Schriel, serial entrepreneur én oud-leerling van Christelijk College de Populier die daarna de opleiding Technische Bedrijfskunde aan De Haagse Hogeschool volgde. Benjamin gelooft in de kracht van samenwerking en het bij elkaar brengen van partijen om zo ‘het onmogelijke mogelijk te maken’.

 

De key-note speaker dit jaar is Rutger van den Berg van YoungWorks. Deze onderzoekconsulent & trendanalist neemt ons mee in de leefwereld van leerlingen en studenten, vol individuele ambities, sociale onzekerheden en jeugdig idealisme.

 

Hoe kan je effectief contact maken met jongeren binnen die leefwereld? En hoe zorgen we ervoor dat we genoeg jongeren enthousiasmeren voor een toekomst in de wereld van techniek?

 

Tijdens het symposium gaan we met elkaar actief aan de slag in verschillende workshops met zowel vakinhoudelijke als vakoverstijgende thema’s. Het programma van de workshoprondes verschijnt binnenkort op onze website.

 

Programma

14.30Inloop
15.00Opening
15.05Welkom en inleiding op het programma door dagvoorzitter Benjamin Schriel, serial entrepreneur, alumnus Technische Bedrijfskunde van De Haagse Hogeschool en oud-leerling van De Populier en Manon van der Sar, docent onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam.
15.30Start workshopronde 1
16.20Start workshopronde 2
17.10Samenvatting en inleiding op keynote
17.20Keynote Rutger van den Berg, Research Consultant & Trendanalist bij YoungWorks, neemt over Generatie Z en welke rol onderwijs en techniek speelt in verschillende denkbeelden van jongeren over een vervolgopleiding of beroep.
18.00Netwerkborrel, met lichte maaltijd

 

 

Workshops

De verschillende workshops waaruit gekozen kan worden zijn:

SprekerEdgar de Wit
Titel Collegiale intervisie bij nlt: een waardevol instrument
Korte inhoudDe Vereniging NLT zet dit jaar in op collegiale intervisie. Een waardevol instrument in de handen van docententeams die zich graag spiegelen aan andere manieren om het vak nlt vorm te geven. In deze werkgroep bekijken we het intervisiedocument van de Vereniging NLT.  We bespreken ook de ervaringen van een school die een intervisie heeft georganiseerd.
  
SprekerEdgar de Wit
Titel Schoolexamen nlt; stevig genoeg!?!
Korte inhoudIn deze werkgroep snijden we een aantal thema’s aan die belangrijk zijn om uit te wisselen tussen de scholen die nlt aanbieden. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: – Op welke wijze wordt het nlt-examenprogramma vormgegeven op onze netwerkscholen? – Welke vaardigheden toets u met name binnen het SE van nlt? – Welke scholing hebt u behoefte aan? – Tegen welke problemen loopt u aan bij (het geven van) nlt? – Tegen welke problemen loopt u aan bij de organisatie van nlt?
  
SprekerEveline Holla
Titel Ontwerpen in beeld
Korte inhoudOntwerpend Leren betekent, naast het opdoen van kennis, ook werken aan 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, doorzetten, risico’s nemen, kritische denken en creatieve oplossingen bedenken. Vaak blijven leerdoelen zoals creativiteit vaag, weten leerlingen niet goed wat het doel is en kunnen ze elkaar geen feedback geven. In deze workshop maak je kennis met werkvormen en praktische toepassingen om uw ontwerponderwijs op een hoger plan te brengen. De onderdelen in de workshop maken deel uit van Ontwerpen in Beeld: een set werkvormen voor formatief evalueren van ontwerpvaardigheden, ontwikkeld door Wetenschapsknooppunt TU Delft en partners. NB: ‘Ontwerpen in Beeld’ is ontwikkeld voor bovenbouw basisonderwijs en tevens geschikt voor onderbouw VO.
  
SprekerGijs Meeusen
Titel Theatervaardigheden, het best bewaarde geheim van het onderwijs
Korte inhoudJe leerlingen stil krijgen door alleen in stilte voor de klas te staan? Die drukke twee vmbo klas een uur lang aan je lippen? Het kan, met eenvoudige technieken uit het theater. Technieken die docenten tot nu toe niet leerden gebruiken. Hier lichten we een tipje van de sluier op en je merkt het verschil meteen, in de volgende les.
  
SprekerHanna Stammes
TitelTekeningen als formatieve toetsingstools voor praktijklessen
Korte inhoudLeerlingen laten leren tijdens praktijklessen is soms nog best een uitdaging. Hoe kun je leren stimuleren terwíjl leerlingen een onderzoeksopzet bedenken, een practicum doen of een ontwerp voorbereiden of testen? Formatief toetsen met behulp van tekeningen blijkt hiervoor een leuke en effectieve manier! In deze workshop testen we verschillende tekeningen en tekenwerkbladen voor praktijklessen (gemaakt en getest door leerlingen, docenten en TU Delft-onderzoekers). Ook verkennen we kort de interessante rol van gesprekken rond zulke tekeningen. De combi van tekeningen en gesprekken kun je je volgende praktijklessen gebruiken.
  
SprekersKarlijn Ballemans & Eveline Holla
TitelOntwerpen met robotica
Korte inhoudMet Ontwerpend Leren werken leerlingen op een creatieve manier aan de ontwikkeling van hun 21e eeuwse vaardigheden. Samen met Wetenschapsknooppunt TU Delft verzorgt WisMon een workshop waarin theorie en praktijk samenkomen. Na een korte introductie over Ontwerpen in Beeld ontdek je hoe je robotica in de klas kunt inzetten om Ontwerpend Leren in je lessen te verwerken.
  
SprekersLinda van der Hout & Annelies Veeningen
Titel Pre-University Programma TU Delft
Korte inhoudVanaf schooljaar 2019-2020 zal er een nieuw Pre-University Programma komen bij de TU Delft. Er is op dit moment een grove opzet van het nieuwe programma en de komende maanden wordt de inhoud ontwikkeld. Deze workshop is hét moment om vanuit het VO mee te denken hierover! Wij horen graag jullie ideeën over opzet, inhoud en over hoe enthousiaste leerlingen een dergelijk uitdagend programma kunnen combineren met hun reguliere lesuren en huiswerk.
  
SprekerMartin Bruggink
TitelDigitale Geletterdheid met de Micro:bit
Korte inhoudSteeds meer scholen geven Digitale Geletterdheid een plek in het curriculum. Eén van de doelen is de leerlingen te leren programmeren. De Micro:bit biedt daarvoor alle mogelijkheden. Micro:bit is een goedkoop, maar krachtig platform. Leerlingen ontwerpen en bouwen dingen die relevant voor ze zijn. Een spel, een valdetectiehorloge voor oma, een stappenteller, etc. In deze workshop ontdekt u de mogelijkheden van de Micro:bit en krijgt u materiaal aangereikt om dit verder te verkennen.
  
SprekerMartin Bruggink
Titel Activerende Werkvormen voor Bètadocenten
Korte inhoudDe activerende werkvormen die u in deze workshop aangereikt krijgt zijn algemeen inzetbaar in de bètales. Aan de hand van deze werkvormen kunt u de leerlingen motiveren en stimuleren tot samenwerking. Dit komt het leerrendement van de les ten goede. De werkvormen zijn zo opgezet dat het weinig voorbereidingstijd vergt. Bron voor deze workshop is het boekje ‘Activerende Werkvormen voor Bètadocenten’.
  
SprekersMiranda Overbeek (Bètapartners) en Janny de Wit (Tabor College Werenfridus)
Titel Hoe organiseer je een bedrijfsbezoek voor HAVO/VWO leerlingen in de praktijk? Do’s en Don’ts
Korte inhoudBij Bètapartners werken diverse scholen en bedrijven met elkaar samen in de zogenoemde collegetours, waarbij elke school contact zoekt met één of meerdere bedrijven in de omgeving, en met het bedrijf een interessant programma samenstelt voor leerlingen van de deelnemende scholen. Janny de Wit (één van de deelnemende docenten uit de Noordkop collegetour) vertelt in deze workshop over haar ervaringen en geeft tips voor als je zelf ook zou willen samenwerken met bedrijven. Miranda Overbeek zal in deze workshop de belangrijkste bevindingen uit het collegetourhandboek presenteren: een boek met een stappenplan voor het organiseren van collegetours, voorzien van tips door docenten uit de collegetours. Tot slot gaan we concreet aan de slag met het maken van een plan van aanpak, en is er natuurlijk tegelijkertijd volop de gelegenheid voor het stellen van vragen.
  
SprekerWim Sonneveld
Titel Formatief toetsen met exit cards
Korte inhoudEen van de manieren om in korte tijd het leren te evalueren is een zogenaamde exit card. Bij voorkeur tijdens het leren omdat het toetsen dan ingebed is in het onderwijsleerproces. Je zoekt ermee de sterke/zwakke kanten van de leerling. Ook kijkt de leerling zelf terug op zijn leerproces. Ook belangrijk: je krijgt feedback op je onderwijs en kunt dat aanpassen.
  
SprekersEveline Lingeman en Joy Kerklaan
Titel Wie maakt de langste? Gastles over de papier- en kartonindustrie
Korte inhoudTijdens deze workshop van Centrum JongerenCommunicatie Chemie maken jullie kennis met de gastles over de papier- en kartonindustrie. Jullie ontdekken zelf tijdens het practicum hoe we het proces met behulp van huis- tuin- en keukenapparatuur hebben vertaald naar het klaslokaal. Ook geven we uitleg en tips hoe je deze gastles zelf in de klas kan inzetten.
  
SprekerMiranda van den Ende
Titel Tomatoworld, waar theoretische kennis naar de praktijk wordt vertaald.
Korte inhoudEen van de bezoeklocaties van de volgende Docenten on Tour is Tomatoworld. Een informatie- en educatiecentrum in het Westland, dat de grote waarde van de Nederlandse glastuinbouw tot uitdrukking brengt aan de hand van de kernvraag: Hoe gaan we in 2050 9,8 miljard mensen voeden met de Nederlandse  technologieën, kennis en duurzame teeltmethode.  In de presentatie wordt ingegaan hoe een bezoek aan Tomatoworld bijdraagt aan de vertaling van theorie naar praktijk en  welke programma’s er worden aangeboden.
  
SprekerLuc van Leeuwe
Titel Codasium (codeeronderwijs in het VO)
Korte inhoudTijdens de workshop zullen deelnemers geïnformeerd worden over het Codasium om vervolgens met een aantal concepten ervan actief aan de slag te gaan. Na afloop van de workshop zijn deelnemers in staat om te bepalen of verdere oriëntatie op het Codasium voor de school interessant kan zijn.
  
SprekerRenée Prins
Titel Havo bèta programma
Korte inhoudVanaf 2016 is onder leiding van het Bètasteunpunt Zuid-Holland een succesvol project gestart  waarbij voortgezet onderwijs en hoger onderwijs een gezamenlijk havo beta programma ontwikkelden voor talentvolle havisten. Het talentvolle havisten/bèta programma is bedoeld voor leerlingen uit 4 Havo met een N-profiel die meer kunnen en meer willen. Leerlingen worden geworven door de scholen die zich binnen dit project committeren. In het voorjaar 2019 bieden technische/ict opleidingen van De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Inholland Delft een doe-programma op 3 middagen voor deze leerlingen. De hogescholen geven een inkijk in hun programma.
  
  
Titel Alumnibijeenkomst O&O studenten SEC TU Delft (besloten bijeenkomst)
Korte inhoudVan 17.00 tot 18.00 uur vindt een  O&O alumni moment plaats. Deze bijeenkomst is voor genodigden van SEC TU Delft.
  
  
Titel Rondleiding Green Village (5 minuten loopafstand)
Korte inhoudThe Green Village is een proeftuin voor duurzame innovaties, op de campus van de TU Delft. Het is een openluchtlaboratorium voor experimenten met nieuwe technologieën voor de woon- en leefomgeving. Neem onder begeleiding van een gids een kijkje!
  

Datum

vrijdag 1 februari, 15.00 – 19.00 uur (inclusief lichte maaltijd)

 

Locatie

De Bouwcampus, gebouw 26, Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft

 

Aanmelden

U kunt zich vanaf heden inschrijven via deze link voor het symposium. Na inschrijving ontvangt u ca. 18 januari 2019 een bevestiging waarin u uw keuze voor de workshops en eventueel andere wensen kunt aangeven.