Leidse netwerken voor het onderwijs: Wie doet wat en wat doen we samen?

Leiden telt veel mooie onderwijsinitiatieven. Zij dragen allemaal bij om het onderwijs in de stad en regio verder te ontwikkelen. Maar soms zie je door de bomen het bos niet meer. ONZ ontwikkelde samen met het LEF en de Leidse aanpak deze Praatplaat. Want wie doet nou wat en wat doen we samen?

 

De drie onderwijsinitiatieven werken aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs, professionele ontwikkeling voor leraren en andere onderwijsprofessionals en de verbinding tussen onderwijs & onderzoek. Maar hoe doen we dat? Alle drie werken we nauw samen met onderwijsinstellingen in de regio: van basisschool tot universiteit. We willen onderwijsprofessionals inspireren met wat er allemaal kan binnen het Leidse onderwijs en dat doen we samen met jou. Door ontmoeten en samenwerken maken we met elkaar het onderwijs mooier, want samen kunnen we meer dan alleen! We werken aan de professionalisering en ontwikkeling van leraren en andere onderwijsprofessionals. Zo kunnen leerlingen in Leiden en omstreken zich ontwikkelen en hun talent optimaal benutten. Kijk voor meer informatie over de netwerken en het actuele programma op de websites.

 

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de TU Delft. Samen met nog vijf andere hogeronderwijsinstellingen, zestig middelbare scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen vormen zij een netwerk waarin docentprofessionalisering en aansluiting vo-ho centraal staan. Docenten in het voortgezet onderwijs kunnen een rijk aanbod aan nascholing volgen. Zo kunnen leraren zich verdiepen en ontwikkelen in hun vakgebied of in vakoverstijgende thema’s. Voor een overzicht van de nascholingen of meer informatie kijk op www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl.

 

Het LEF (Leiden Educational Fieldlab) is van én voor het Leidse onderwijs. Het is een netwerk en energieke broedplaats waar kennisdeling centraal staat en waar onderwijsprofessionals samen kunnen innoveren en onderzoeken. Met behulp van thematisering kunnen mensen binnen verschillende disciplines op actieve wijze elkaar inspireren en versterken. Het LEF is een plek waar uitdagingen, ideeën en vraagstukken behandeld worden op gezamenlijk initiatief om zo het onderwijs te professionaliseren. Kom naar het LEF om gebruik te maken van de ruimtes of laat je inspireren middels de programmering. Kijk hier voor op www.hetlef.nl. Het LEF is voor iedereen met LEF en liefde voor het onderwijs!

 

De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling is een netwerk van bijna zestig partners in en om Leiden. Ons doel is om de talenten van 0 – 24-jarigen te ontdekken en verder te ontwikkelen. Talentontwikkeling is dus waar we samen aan werken. We doen dat in projecten die passen in onze hoofdthema’s Motivatie, Onderwijs op Maat voor Talenten en Overgang & Aansluiting. In ons netwerk zijn niet alleen basis-, voortgezet onderwijs, mbo, Hogeschool en Universiteit verbonden, maar ook kinderopvang en peuterspeelzalen, musea, gemeente, GGD/CJG, jeugdhulp, psychologenpraktijken, onderwijsspecialisten en bedrijven. Meer informatie over de Leidse aanpak en de bijeenkomsten vind je op www.deleidseaanpak.nl.