Masterclass Optica

De cursus Optica is bedoeld om het repertoire aan practica voor zowel onder- als bovenbouw uit te breiden. Voor de onderbouw gaat het onder andere om kleuren, de werking van een glasvezelkabel, de regenboog, de telescoop en het oog. Voor de bovenbouw bestaat het pakket onder meer uit practica bij polarisatie, leds, buiging, lichtgolven en interferentie.

 

 

Opzet

Tijdens de cursus worden de practica besproken uit het bijbehorende pakket met een groot aantal proeven (geschikt voor 10 groepjes van 2 á 3 leerlingen). Er is tijd voor overleg en uitwisseling van ervaringen met je mededeelnemers.

 

 

Nobelprijslezing

Wat zijn zwarte gaten? En hoe weten we eigenlijk dat ze bestaan? Voor antwoorden op deze vragen is dit jaar de Nobelprijs voor de natuurkunde uitgereikt aan Roger Penrose, Reinhard Genzel en Andrea Ghez.

Opzet

Dit jaar zal de lezing worden gehouden door Sjoert van Velzen, Assistent Professor bij de Sterrewacht Leiden. Hij zal in de lezing het werk van deze onderzoekers toelichten. De theorie van Einstein komt aan bod en waarneming van het centrum van ons melkwegstelsel. Vervolgens kunnen jullie ideeën uitwisselen hoe dit onderwerp in de klas te brengen met lesmateriaal/ beeldmateriaal/ etc.

 

Deelnemen

U en uw bovenbouw leerlingen zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze lezing en vragen te stellen.

De bijeenkomst vindt online plaats op 9 december 2020 van 16.00 tot 17:30 uur.

Masterclass Optica

De cursus Optica is bedoeld voor docenten en TOA’s om het repertoire aan practica voor zowel onder- als bovenbouw uit te breiden. Voor de onderbouw gaat het onder andere om kleuren, de werking van een glasvezelkabel, de regenboog, de telescoop, het oog. Voor de bovenbouw bestaat het pakket onder meer uit practica bij polarisatie, LEDs, buiging, lichtgolven en interferentie.

Doel & Resultaat

Tijdens de cursus worden de practica besproken en ontvang je het bijbehorende pakket met een groot aantal proeven (geschikt voor 10 groepjes van 2 á 3 leerlingen). Er is tijd voor overleg en uitwisseling van ervaringen.

 

Datum & Tijd

donderdag 5 maart 2020

16:30 – 20:00 (met diner)

Drieluik bètadidactiek: formatief toetsen, differentiëren en activerende didactiek

Binnen vier uur tijd praktische handvatten over activerende didactiek, formatief toetsen en differentiëren, kan dat? Jazeker. In deze bèta-brede bijeenkomst nemen drie experts je mee in deze thema’s en voorzien ze je van praktisch materiaal dat je de volgende dag gelijk kunt inzetten.

 

De bijeenkomst bestaat uit drie workshops:

 

 

Doel & Resultaat

Je gaat naar huis met veel praktische handvatten en materialen die je de volgende dag direct kunt inzetten in de les.

 

 

Wim Sonneveld heeft in Delft Technische Natuurkunde gestudeerd. Hij is vakdidacticus natuurkunde en begeleider van stagiairs sinds 2000 en al meer dan 40 jaar leraar natuurkunde. Hij heeft in de commissie gezeten die het nieuwe eindexamenprogramma voor natuurkunde heeft vastgesteld.

 

Martin Bruggink is vakdidacticus informatica bij de lerarenopleiding van Delft. Martin geeft onder meer het vak Didactische Vaardigheden en is auteur van het boek ‘Activerende Werkvormen voor Bètadocenten’.

 

Fred Janssen is hoogleraar Didactiek van de Natuurwetenschappen bij de Universiteit Leiden. Hij heeft onder meer onderzoek gedaan naar (het vormgeven van) differentiatie in de klas en is mede-auteur van het boek ‘uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs’.

 

Datum & Tijd

Maandag 14 oktober 2019

16:00 – 20:00 (met diner)

 

 

Game of Drones

In deze bijeenkomst maak je kennis met de inhoud van de nieuwe nlt-module Game of Drones. Zowel de technische aspecten (ontwerp) als de ethische kanten van het gebruik van drones komen hierin aan bod. Op dit moment is deze nlt-lesmodule in een testfase, maar de verwachting is dat de module uiterlijk voorjaar 2020 gecertificeerd zal zijn.

 

Doel & Resultaat

Na de bijeenkomst ben je op de hoogte van de ins en outs van het werkzaam maken van een eigen ontworpen drone. Ook ben je bekend met de inhoud van de lesmodule Game of Drones en de manier waarop je er met je leerlingen mee aan de slag kunt.

 

Programma

15.45 – 16.10 uurInloop, ontvangst en welkom

 

16.10 – 16.40 uurDrone-inzet bekeken vanuit bedrijfsperspectief (inspirerende lezing Argicultuur)
16.40 – 17.10 uurWim Sonneveld presenteert lesmodule Game of Drones

 

17.10 – 17.20 uurGebruikerservaringen testscholen en expert

 

17.20 – 17.30 uurEdgar de Wit over ICT-leerlijn binnen nlt

 

17.30 – 18.30 uurDiner

 

18.30 – 18.50 uurSafety instruction voor vliegen met drones in CyberZoo door Erik van der Horst

 

18.50 – 20.00 uurZelf meegenomen Drones testen en ervaringen uitwisselen!

 

Datum & Tijd

Woensdag 30 oktober 2019

16:00 – 20:00 (met diner)

PLG Dynamica

Deze nieuwe PLG richt zich vooral op natuurkunde voor de havo bovenbouw. Als je naar de landelijke examenresultaten voor havo met betrekking tot dynamica (krachten, constructies, tweede wet van Newton) kijkt, zijn die veelal minder goed dan bij de andere onderwerpen.

 

Doel & Resultaat

Eerst gaan we het probleem in kaart brengen: waar ligt het aan dat deze resultaten tegenvallen? Vervolgens duiken we in de didactiek van het onderwerp door naast de schoolboeken ook de literatuur hierover te bestuderen.  Daarna gaan we aan de slag met het ontwikkelen en opzoeken van materialen die de opzet van dit onderwerp beter doen slagen. We zoeken vooral deelnemers die ervaring hebben met havo-examens en die het probleem herkennen.

 

Datum & Tijd

De eerste bijeenkomst is op donderdag 26 september

Donderdag 15 oktober 2019 – 16:00 – 18:00

Maandag 25 november 2019 – 17:00 – 19:30 (met diner)

Maandag 16 december – 17:00 – 19:30 (met diner)

Donderdag 16 januari 16:00 – 19:00 (met diner)

Nobelprijslezing natuurkunde 2019

Met de Nobelprijslezing willen we graag onze traditie voortzetten: elk jaar kort voor de uitreiking van de Nobelprijs voor de Natuurkunde wordt een lezing georganiseerd over de natuurkunde achter de prijs.
Hiermee spelen we in op de actualiteit van het wetenschappelijke onderzoek dat deze prijs verdient. Dit jaar zal Prof.dr. Ignas Snellen de lezing verzorgen.

 

Michel Mayor en Didier Queloz hebben de helft van de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen voor mogelijk de belangrijkste ontdekking in de sterrenkunde in de laatste 100 jaar. Daarmee stonden zij ook aan de wieg van een nieuw onderzoeksveld – dat van de exoplaneten. Hun ontdekking, nu bijna 25 jaar geleden, gaf uiteindelijk het startsein voor een ware wetenschappelijke revolutie. De opwinding van die eerste jaren is nog altijd even sterk, want sommige van de ontdekte planeten lijken op de aarde en zouden leven kunnen herbergen. Het zoeken naar aanwijzingen voor biologische activiteit op exoplaneten gaat het komende decennium echt beginnen.

 

Doel & resultaat

De lezing is bedoeld om enig inzicht te verkrijgen in de natuurkunde die met deze prijs in het zonnetje wordt gezet. Op deze manier kun je deze onderwerpen de volgende dagen meteen aankaarten in de les.

 

Programma

15.45 uur: inloop met koffie en thee

16.00 – 16.45 uur: lezing over het 2de deel van de Nobelprijs, de exoplaneten

16.45 – 17.30 uur: discussie en ontwerpen van een klein stukje lesmateriaal. Zo kunt u in de dagen erna aandacht besteden aan de Nobelprijs natuurkunde van dit jaar in uw les.

 

 

Datum & Tijd

Maandag 9 december 2019

16:00 – 17:30

 

 

Masterclass Stoffen en Materialen

Stoffen & Materialen is een relatief nieuw onderwerp in het vo-natuurkunde-onderwijs. Veel docenten hebben om dit onderwerp te kunnen behandelen behoefte aan ondersteuning middels practica, zodat voor leerlingen dit nieuwe onderwerp tastbaar kan worden gemaakt. Er zijn diverse leerling- en demonstratiepractica voor het onderwerp Stoffen en Materialen ontwikkeld en daarbij leerling handleidingen geschreven.

 

Nu is er voor natuurkundedocenten een mogelijkheid om samen met max 3 leerlingen de masterclass Stoffen en Materialen te volgen.  Wees er snel bij: nog 2 docenten kunnen zich aanmelden door te mailen naar info@betasteunpuntzh.nl

Doel & Resultaat

De docenten en leerlingen maken dan kennis met een groot deel van de proeven uit de uitleenkoffer Stoffen en Materialen.

Datum & tijd

Donderdag 28 maart 16:00 – 20:00 (inclusief dinerbuffet)