Informatieavond Havo Bèta programma

 

Talentvolle havisten zijn als beroepsbeoefenaren van de toekomst van belang, omdat zij met hun voorkeur voor een praktische insteek een bijdrage kunnen leveren aan innovatieve en werkbare oplossingen voor (taaie) maatschappelijke vraagstukken. Het programma geeft invulling aan de grote behoefte van havo-bèta-talenten die veel potentieel hebben dat nog onbenut blijft. De hogescholen bieden activiteiten aan die leerlingen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken.

 

Voor wie?

Het havisten programma is bedoeld voor leerlingen uit 4 Havo met een N-profiel die meer kunnen en meer willen. Leerlingen worden geworven door de docenten van de scholen die zich binnen dit project hebben gecommitteerd.

 

Wat?

Scholen zetten dit programma voor hun leerlingen in naast het reguliere onderwijs. Het programma is als opmaat bedoeld voor het profielwerkstuk (inspireren en informeren).

 

Hoe?
In een aantal bijeenkomsten volgen havisten onder begeleiding van studenten en docenten van de deelnemende hogescholen een speciaal ontwikkeld programma. Ze krijgen colleges of voeren zelf opdrachten of projecten uit.

 

Wanneer?

De informatieavond voor vo docenten is op 20 november van 18:30 – 20:00 uur. De informatieavond zal plaatsvinden op locatie Haagse Hogeschool Delft.

 

Hogeschool Rotterdam, Hogeschool leiden en de Haagse Hogeschool verzorgen diverse leerzame programma’s vanuit verschillende opleidingen. Op 20 november lichten zij hun programma’s verder toe.

 

De fysieke bijeenkomst is gecombineerd met de HBO campustour Delft bij Hogeschool Inholland en Haagse Hogeschool incl maaltijd.

 

Data Havo Bèta programma schooljaar 2023-2024:

 

Inschrijven informatieavond

Meer weten? Schrijf je in voor de  informatiebijeenkomst (fysiek of online).