ICLON start project ter ondersteuning van onderwijspersoneel

Het ICLON Universiteit Leiden startte dit schooljaar met project PAL: persoonlijk assistent van de leraar. In dit project maken studenten kennis met het onderwijsvak door het helpen van docenten met ondersteunende werkzaamheden en het geven van extra aandacht aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Zo slaan we twee vliegen in een klap: ondersteuning van onderwijspersoneel en het interesseren van studenten voor het volgen van een lerarenopleiding/een baan in het onderwijs.

 

 

OPZET

PAL-studenten worden vooraf getraind door het ICLON. Een PAL-student is niet bevoegd om zelfstandig voor de klas te staan maar kan vele ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals:

 

Een PAL-student wordt aangesteld bij en begeleid door de school. Het ICLON houdt middels intervisiebijeenkomsten contact met de geplaatste studenten. Scholen sluiten voor het bemiddelingstraject een overeenkomst met het ICLON.

 

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS

De PAL-studenten kunnen ook ondersteunen bij activiteiten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, zoals de regelingen Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, Extra hulp in de klas en Structureel voorkomen onnodig zitten blijven vo.

 

KOSTEN

 

Belangstelling

Ben je schoolleider, teamleider, decaan of docent op het voortgezet onderwijs en heb je interesse om ook een PAL-student op jouw school in te zetten? Neem dan graag contact met ons op voor meer informatie door een mail te sturen via onderstaande link.

ja, ik wil overleg over pal