Onderwijsnetwerk Zuid-Holland ondersteunt leraren bij online lesgeven

Leraren hebben tijdens de coronatijd veel flexibiliteit laten zien, binnen enkele weken kon het onderwijs bijna helemaal digitaal worden aangeboden. Maar hoe kan je je lessen online goed vormgeven? Hoe motiveer en activeer je leerlingen vanachter een laptop? Welke werkvormen zijn geschikt? Op 16 en 19 juni organiseerde het ICLON voor Onderwijsnetwerk Zuid-Holland een nascholing over online lesgeven voor leraren op het voortgezet onderwijs, om deze (en meer) vragen te beantwoorden.

 

De begeleiders deelden verschillende online werkvormen met de deelnemers en gaven uitleg over de didactiek en mogelijkheden van online onderwijs. Persoonlijke aandacht voor leerlingen is volgens hen een zeer belangrijke voorwaarde van een goede online les. Dit kunnen docenten doen door bijvoorbeeld leerlingen persoonlijk welkom te heten, aan te spreken en direct vragen stellen. Een goede voorbereiding is bij online lesgeven misschien nog wel belangrijker dan bij fysieke lessen. Zorg voor goede ‘huisregels’, duidelijke lesdoelen en overzichtelijke slides maar laat ook leerlingen zelf opdrachten voorbereiden. Lesstof herhalen kan de vaart uit de les halen volgens de begeleiders. Laat leerlingen liever samenwerken in kleinere groepjes om de lesstof en opdrachten te bespreken of om elkaars werk na te kijken in zogenoemde break-out rooms. Dat helpt om de leerlingen actief te houden. Overigens geldt dat voor de docenten ook die dankbaar gebruikt maakte van de break-out rooms tijdens de bijeenkomst om uit te wisselen over hoe de online aanpak op andere scholen is verlopen.

 

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland biedt normaal gesproken een ruim aanbod fysieke nascholing aan. Door de uitbraak van het coronavirus is dit fysieke programma na maart 2020 helaas geschrapt. Vanuit de middelbare scholen ontstond wel een grote vraag voor ondersteuning bij het online lesgeven. Om deze vraag te beantwoorden is een breed gezelschap van begeleiders met verschillende expertise bij elkaar gekomen. Een onderwijskundig adviseur en twee opleiders van het ICLON werkten samen met een docente Nederlands van het Da Vinci College om de bijeenkomsten vorm te geven.

 

Vanwege het hoge aantal aanmeldingen zal de bijeenkomst aankomend schooljaar opnieuw worden aangeboden. Voor meer informatie over Onderwijsnetwerk Zuid-Holland en het aanbod kijk op www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl.