Leraar in beeld: Anoep Paltoe

‘Leren om zelf richting te geven aan hun leven’

Even voorstellen: Anoep Paltoe is docent maatschappijwetenschappen & maatschappijleer aan het Montaigne Lyceum Den Haag en vervult de rol van gammacoördinator bij Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. In deze rubriek vertelt hij hoe hij terecht is gekomen in het onderwijs en wat hem drijft om voor de klas te staan.

 

Als consultant vond Anoep Paltoe niet de voldoening die hij in zijn werk zocht. Daarom stapte deze socioloog de docentenopleiding het ICLON van Universiteit Leiden binnen om de lerarenopleiding te gaan volgen. Een gouden zet, blijkt nu. ‘Ik kan elke dag echt bezig zijn met mijn vak en met de ontwikkeling van mijn leerlingen. Die dynamiek miste ik in het bedrijfsleven.’

 

Twee jaar terug onderging het vak maatschappijwetenschappen een transformatie. Leerlingen leren nu aan de hand van een aantal hoofd- en kernconcepten – zoals identiteit en democratisering – de structuren en processen van de samenleving te doorgronden. ‘In het oude programma lag de nadruk te veel op ‘rijtjes leren’. Nu gaat het meer om vaardigheden als kritisch denken, onderzoeken, beredeneren, beargumenteren en verbanden leggen. Daarbij heb ik veel ruimte om mijn eigen lessen te ontwikkelen.’

 

Zo analyseren leerlingen aan de hand van de hoofd- en kernconcepten twee films. Vervolgens beargumenteren ze welke ze beter vonden. American History X, waarin racisme de hoofdrol speelt en Joker, met zijn vele lagen, zijn hiervoor dankbare verhalen. ‘Zulke thema’s zetten leerlingen aan het denken. Ook gebruik ik veel actualiteiten om concepten tot leven te brengen. In deze tijd staat de aanpak en beleving van corona natuurlijk centraal. Vanuit verschillende perspectieven zoals de werking van de rechtsstaat en de invloed van influencers als Famke Louise komt het vak tot leven bij de leerlingen. Zo bereid ik hen voor op het examen en een vervolgstudie. De hier ontwikkelde hogere denkvaardigheden kunnen ze ook gebruiken om als kritische burger zelf richting te geven aan hun leven.’

Tekst: André Hörmann

Fotografie: Rob Lamping