De Handleiding Jonge Spoorzoekers. Zelf op zoek naar de wortels van ons verleden

De Handleiding Jonge Spoorzoekers. Zelf op zoek naar de wortels van ons verleden is het resultaat van de gelijknamige professionele leergemeenschap waarin tien docenten vier jaar lang in samenwerking met een vakdidactici, erfgoedspecialisten en historici hun leerlingen onderzoek lieten doen naar migratieverhalen in hun eigen omgeving, van brugklas tot en met klas 6, op vmbo, havo en vwo, in eendaagse projecten, lessenseries, vakoverstijgende projecten et cetera.

 

De handleiding bevat achtergrondinformatie en praktische tips over omgaan met oral history, foto’s en voorwerpen als historische bron, familiegeschiedenis, historische contexten, samenwerking met archieven en musea, vakoverstijgend werken, ICT, presenteren, beoordelen met rubrics. Nadere informatie, ook over eventuele ondersteuning bij het zelf opzetten van oral history projecten op school kan worden verkregen bij storck@iclon.leidenuniv.nl