VHTO activiteiten 2019-2020

Nederlandse meisjes kiezen minder voor opleidingen en beroepen in bèta, techniek of ICT dan jongens. Dat terwijl meisjes vaak wél talent hebben voor bèta/technische vakken en zij hier over het algemeen even goed op presteren als jongens! VHTO wil de talenten van meisjes van uw school optimaal benutten. Ook om economische redenen is het belangrijk dat meer meisjes kiezen voor een professionele toekomst in bèta, techniek of ICT. Onderzoek vormt de basis voor de activiteiten die VHTO heeft ontwikkeld. Een methodiek die werkt!

 

Voorlichtingen in de klas

Speeddates met vrouwelijke professionals
Vrouwelijke bèta/technische professionals voeren gedurende vier rondes van 15 minuten korte gesprekken met de meisjes. Deze gesprekken gaan over werk, opleiding en (school)loopbaankeuzes. Ook nemen de  rolmodellen voorwerpen mee die met hun werk of opleiding te maken hebben. VHTO levert lesmateriaal om de meisjes op de speeddate voor te bereiden en om na afloop te reflecteren op de gesprekken. Ook ontvangen de meisjes voorlichtingsboekjes met daarin portretten van vrouwelijke bèta/technische professionals.

Voor wie: meisjes uit de onder- of bovenbouw (vmbo/ havo/ vwo)
Aanmelden kan via vo@vhto.nl

 

Girlsday

Doe-activiteiten bij bedrijven en onderzoeksorganisaties

Tijdens Girlsday openen door heel Nederland bèta-, technische, ICTbedrijven en onderzoeksorganisaties hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De bedrijven bieden rondleidingen, demonstraties en  doe-activiteiten waarbij de meisjes zelf aan de slag mogen. Vaak worden de vrouwelijke bèta/technische medewerkers van het bedrijf betrokken bij de activiteiten. Het programma wordt door de school en het bedrijf afgestemd op leeftijd, voorkennis en opleidingsniveau van de meisjes. Girlsday 2020 vindt donderdag 2 april plaats.

Voor wie: meisjes uit klas 1 of 2 (vmbo/ havo/ vwo)
Aanmelden kan via girlsday@vhto.nl

 

Workshadowing

Meelopen met een ICT-professional

Een dag meelopen met een vrouw in een ICT-functie biedt meisjes de  mogelijkheid om kennis te maken met de inhoud van de functie en zicht te krijgen op de variatie in activiteiten tijdens een werkdag. Ook kunnen zij vragen stellen over de keuzemotivatie, de vooropleiding en de combinatie tussen werk en privé.

Voor wie: meisjes uit de bovenbouw (havo/ vwo)
Aanmelden kan via digivita@vhto.nl

 

Meer informatie: https://www.vhto.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/