Startups: Momala

Lesactiviteit 1

Ontwerpopdracht nlt/0&o

 

De makers

naam startup: MOMALA

Naam school: Segbroek College

Naam onderwijzer: Jan Buitenhuis

Contactgegevens startup: bouke@momala.org

 

Van de volgende gegevens mag alleen gebruik gemaakt worden door het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland en de school die de lesactiviteit heeft gereserveerd:

Link naar de bijbehorende lesmaterialen: Momala-ontwerpopdracht

Het lesmateriaal is een ontwerpopdracht waarbij een koppelstuk wordt ontworpen om een mobiele telefoon aan een microscoop te koppelen.

 

Omschrijving lesactiviteit

Geschikt voor klas(sen): bovenbouw havo/vwo

Vakken: nlt/o&o

Duur van de lesactiviteit: lescyclus van 7 weken à 14 uur

 

Inhoud van de lesactiviteit:

Week 1: kickoff ontwerpopdracht

Week 2: analyse fase

Week 3: ideefase

Week 4: concept  fase

Week 5/6: uitwerk fase

Week 7: presentatie

 

Benodigdheden lesactiviteit

3D tekenprogramma, 3D printer, microscoop.

 

Kosten lesactiviteit

PLA kunststof hooguit 5 euro per ontwerp.