Webinar Digitale didactiek en formatief toetsen bij afstandsonderwijs

 

OPeRA organiseert op vrijdag 23 oktober een online webinar over digitale didactiek en formatief toetsen op afstand. De bijeenkomst wordt begeleid door Jasper Dukers en vindt plaats in de ochtend van 9:30-10:30 uur.
Gastspreker: Jasper Dukers 

 

Jasper Dukers is Vakdidacticus bij de Universitaire Lerarenopleiding van de UvA en heeft een passie voor educatieve technologie en digitale geletterdheid. Daarnaast geeft hij les op een vo school waardoor hij de uitdagingen uit de praktijk absoluut begrijpt. Voor zijn overstap naar het onderwijs heeft Jasper jarenlang in de IT gewerkt waarbij hij bedrijven en organisaties heeft mogen ondersteunen in hun digitale transformatie. De hier opgedane inzichten van het effect van technologie op mens en proces zet hij nu in bij het verbeteren van het leerproces.

 

Thema: Digitale didactiek en formatief toetsen bij afstandsonderwijs
De ontwikkelingen rond het COVID-19 virus hebben ertoe geleid dat onderwijsinstellingen plotseling moesten omschakelen naar afstandsonderwijs. Er is deze periode veel geleerd over wat goed, en minder goed werkt bij afstandsonderwijs. Verdieping wordt gemaakt in een aantal succesfactoren specifiek voor afstandsonderwijs: motivatie, activerende didactiek en leren zichtbaar maken (formatief evalueren). Op zichzelf zijn dit al behoorlijke uitdagingen, laat staan wanneer je geen (fysiek) contact met je studenten / leerlingen hebt. De geleerde inzichten zullen tijdens dit webinar toegepast worden. Dit stelt de deelnemer in staat om zelf te ervaren hoe het als leerling/student is om een afstandsonderwijs les mee te maken.

 

Doelgroep en aanmelding
Het webinar staat open voor iedereen die regionale samenwerking tussen vo en ho een warm hart toedraagt en zich bezig houdt met afstandsonderwijs en toetsen. Mocht u iemand anders in uw organisatie op de bijeenkomst willen attenderen, dan kunt u deze mail naar hem of haar doorsturen. De doelgroep is bestuurders, leidinggevenden (decanen uit het voortgezet onderwijs en bestuurders en opleidings- en onderwijsdirecteuren uit het hoger onderwijs), beleidsmakers, studieadviseurs, coördinatoren en sleutelfiguren op het gebied van aansluiting.

 

Geïnteresseerden kunnen zich via de website inschrijven voor de mailingslijst voor de bijeenkomsten en/of nieuwsbrieven van OPeRA: https://opera-educatie.nl

Voor meer informatie over de inhoud van dit webinar kunt u contact opnemen met Anneke Smorenburg (coördinator OPeRA) a.smorenburg@vu.nl en voor alle overige vragen: congres@uva.nl


Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze nascholing