Taalproblemen in de klas en de gevolgen op het gedrag

“Vind je taal moeilijk?” “Ja, en spelling en lezen en begrijpend lezen… en gym. Ik heb dat bij gym ook. Dat ze snel praten. Dan snap ik niet wat je moet doen.” Kinderen die niet vaardig zijn in het begrijpen en het uiten van taal komen veel problemen tegen op school. Ze kunnen minder leren in lessen, voelen zich gefrustreerd en kunnen passief of juist storend gedrag laten zien. Het is belangrijk dat je als docent taalproblemen en de gevolgen op het gedrag herkent om een goede aanpak te kunnen kiezen.

 

Opzet

Hoe herken je taalproblemen? Wat kan je als docent doen om te zorgen dat kinderen mee kunnen doen, ook als zij een lager taalniveau hebben (en waar veel andere leerlingen je ook dankbaar voor zullen zijn)? En wat moet je weten over het ontstaan van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen met taalproblemen? In deze workshop behandelen we deze vragen aan de hand van recent onderzoek, praktijkvoorbeelden en tips van kinderen en professionals.


Kosten

Voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt begin van schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.


Aanmelden en meer informatie