Schoolprestaties onder de loep: welke rol spelen executieve functies in het onderwijs?

Executieve functies betreffen de cognitieve functies en processen die het mogelijk maken om ons gedrag zo te sturen dat we toekomstige doelen mogelijk maken. Deze functies zijn zo belangrijk dat zij, naast intelligentie, gezien worden als de grootste voorspellers van schoolprestaties.

Executieve functies of executief functioneren zijn termen die veel aandacht krijgen in onderzoek en in de praktijk. Maar wat het executief functioneren betekent voor de leerling in de klas is niet voor iedereen duidelijk. In deze bijeenkomst hopen we meer inzicht te verschaffen in wat executief functioneren nu precies inhoudt, wat dit betekent voor gedrag in de klas en het leerproces van individuele leerlingen, en hoe de vakdocent deze kennis in kan zetten om vorm te geven aan het onderwijs. Hierbij staan we uiteraard stil bij recente theorieën en onderzoeken.

 

Doel & resultaat

Tijdens deze interactieve bijeenkomst zullen we aanvangen met een theoretisch gedeelte waarin we stil zullen staan bij de definiëring en ontwikkeling van executieve functies. Hierbij zullen we onder andere de ontwikkeling van executieve functies en de rol van het brein behandelen. Ook zullen we verder ingaan op de relatie tussen executief functioneren en (leer)problematiek in het klaslokaal. Daarna volgt een wat praktischer gedeelte, waarin we de theorie zullen toepassen op zelf ingebrachte casussen uit de onderwijspraktijk en zullen bespreken wat de vakdocent kan doen om bij deze leerlingen het leerproces vorm te geven.

 

Tijd

Deze activiteit duurt van 17.00 tot 20.00, inclusief een maaltijd.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €125,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie