Scholenoverleg ‘Loopbaanoriëntatie en begeleiding’

Op donderdag 6 juni vindt het eerstvolgende scholenoverleg van 14:30 tot 17:00 uur plaats bij het Da Vinci College Kagerstraat in Leiden. Deze speciale bijeenkomst organiseren wij in samenwerking met het Da Vinci College en het Expertisepunt LOB. Het thema van de bijeenkomst is dan ook loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) en is bedoeld voor decanen en geïnteresseerde docenten havo-vwo die in hun werkzaamheden te maken hebben met LOB. Voor deze bijeenkomst bent u natuurlijk zeer welkom om ook een of twee collega’s mee te nemen: een teamleider en/of een mentor.

 

Datum:                6 juni 2019

Tijd:                      14:30 – 17:00 uur

Locatie:                Da Vinci College Kagerstraat 7, 2334 CP Leiden

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst

 

Programma

Het programma van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

14:30Welkom – door Jacqueline Hoornweg (Voorzitter scholennetwerk Universiteit Leiden)
14:35 Inventarisatie Loket Profielwerkstukken – door Hanny Gijsman (ICLON, Universiteit Leiden)
1.       Zijn de leerlingen bekend met het Loket Profielwerkstukken en vinden ze het nuttig?2.       Zijn de profielwerkstukbegeleiders bekend met het Loket Profielwerkstukken en vinden ze het nuttig?

3.       Welke verbeterpunten zijn er?

4.       Welke aanvullingen zijn gewenst?

14:45 Loopbaanoriëntatie: ambities vanuit het VO en de voorlichtingsactiviteiten vanuit Universiteit Leiden – door Meher Khan Muzar (Marketing manager Universiteit Leiden)

Inventarisatie van de gap tussen de ambities van het LOB vanuit het voortgezet onderwijs voor het komende schooljaar en de voorlichtingsactiviteiten van Universiteit Leiden

15:00 Hoe versterk je LOB in je school? – door Annet Hermans, Karina Baarda (Expertisepunt LOB) en Japke Ebbinge (Hogeschool Amsterdam)

Welke tips en tools kun je inzetten om op havo-/vwo-scholen in Leiden en omgeving LOB meer verankerd te krijgen?

Workshop
U krijgt deze middag een kader aangereikt dat u binnen de eigen school kunt gebruiken om LOB steviger neer te zetten.

Japke Ebbinge van de Hogeschool van Amsterdam verzorgt de workshop Mentoren in hun kracht – oog voor verschil –.

16:45 Afsluiting