ONZ collegetour #3 – Onderwijs vanuit perspectieven: ontwikkelen van een brede blik op de wereld en jezelf

ONZ collegetour komt als alternatief voor het jaarlijkse alfa- en gammasymposium. In deze online tour gaan we op drie data online op bezoek bij verschillende onderzoekers. Zij bespreken in een livestream hun gedachtegoed in de vorm van een interactieve lezing waarbij je ook aan de slag gaat met een concrete lesopdracht voor jouw leerlingen. Fred Janssen sluit op 8 april de tour af met zijn college:

 

Onderwijs vanuit perspectieven: ontwikkelen van een brede blik op de wereld en jezelf

Onderwijs heeft niet alleen een kwalificerend doel, maar moet er ook voor zorgen dat leerlingen een brede blik ontwikkelen zodat zij complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken leren bevragen en onderzoeken. Een goed voorbeeld is de coronacrisis, waar je vanuit een gezondheidsbril heel andere vragen stelt en oplossingen bedenkt dan vanuit een economische of politiek-bestuurlijke bril. Brillen zorgen voor verwondering, interesse en samenhang en bieden zowel diepgang als verbreding van het onderwijs. Het leert kinderen en jongeren een onderwerp of thema te benaderen zoals wetenschappers dat doen: vanuit het stellen van de (juiste) vragen. Vanuit die vragen gaan zij vervolgens op zoek naar antwoorden.

In dit college presenteert en demonstreert Fred Janssen een toolkit waarin het curriculum is uitgewerkt in 20 verschillende perspectieven waarmee grip kan worden gekregen op complexe kwesties. Elk perspectief is uitgewerkt in een set vragen met bijbehorende inzichten waarmee diep en breed inzicht in de kwestie kan worden ontwikkeld. Tevens bevat de toolkit een ontwerpvenster waarmee docenten onderwijs met deze perspectieven kunnen voorbereiden. Fred Janssen zal het gebruik van de toolkit door zowel docenten als leerlingen demonstreren. Hij doet dit aan de hand van enkele mondiale vraagstukken met als uitgangspunt de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze toolkit kan zowel vakgebonden als vakoverstijgend worden gebruikt en is inzetbaar voor alle vakken.

 

Het online college van Fred Janssen wordt opgenomen in het Museon in Den Haag middenin de tentoonstelling ‘One Planet’: de reisexpositie van de SDG’s.

 

Sprekers: Fred Janssen – Hoogleraar Didactiek en Opleidingsdirecteur ICLON, Universiteit Leiden

Datum: 8 april 2021  

Locatie: Online, live vanuit het Museon in Den Haag  

Tijd: 15.30 – 17.00 uur 

Doelgroep: Alle leraren die lesgeven op het vo en bovenbouw po zijn welkom!

 

De andere bijeenkomsten van ONZ Collegetour vinden plaats op:

11 maart – Politieke beïnvloeding door de jaren heen: van nazipropagenda tot fake news

24 maart – Jongerentaal en culturele identiteit: van Smibanese tot verlan 


Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan dit college.


Aanmelden en meer informatie