online OPeRA webinar: ‘Persoons- en identiteitsvorming van leerlingen met een migratieachtergrond in Amsterdam Nieuw-West, relaas van een zoektocht’

Op dinsdag 2 februari 16:00 -16:45 uur wordt een online OPeRA webinar gehouden.
Het thema is: ‘’‘Persoons- en identiteitsvorming van leerlingen met een migratieachtergrond in Amsterdam Nieuw-West, relaas van een zoektocht’  Hieronder treft u meer informatie over de gastspreker Freek op ’t Einde en het programma aan.

 

Gastspreker: Freek op ’t Einde

Freek Op ’t Einde is rector van het Comenius Lyceum in Amsterdam. Hij heeft de opleiding tot godsdienstleraar gevolgd. maar heeft een lange loopbaan als leidinggevende in het voortgezet speciaal onderwijs (onderwijsafdeling van een jeugdgevangenis, vso-zmok in Amsterdam en Purmerend en in het Praktijkonderwijs). In 2006 werd hij rector van een vrijeschool voor voortgezet onderwijs, een onderwijsrichting die veel doet in de subjectificatie/ persoonsvorming (naar Gert Biesta) van de leerlingen. Tijdens zijn studie pedagogiek heeft hij daar ook veel onderzoek naar gedaan binnen de denominatie van zijn school en collega-scholen. In 2018 is hij begonnen als rector van het Comenius Lyceum in Amsterdam Nieuw-West. Een school waarvan de leerlingenpopulatie bijna volledig een migrantenachtergrond kent (voornamelijk uit Marokko en Turkije) met een Islamitische geloofsovertuiging.

Thema: Persoons- en identiteitsvorming van leerlingen met een migratieachtergrond in Amsterdam Nieuw-West, relaas van een zoektocht

Weer terug naar Biesta. Waar op de vrijeschool de socialisatie vanzelf ging en het accent lag op de persoonsvorming, zo ligt op het Comenius de nadruk op de kwalificatie (kansengelijkheid, achterstanden wegwerken, voorkomen van afstromen, e.d.) en de socialisatie (burgerschap). Maar hoe geef je hier invulling aan de derde opdracht die het onderwijs kent: de persoonsvorming? Veel leerlingen hebben een Islamitische identiteit of zijn zoekende hierin. Hoe kun je als vo-school de leerlingen hierin zich in vrijheid helpen te ontwikkelen? En wat DOEN de leerlingen dan met die identiteit? Hoe verhouden zijn zich dan, vrij en verantwoordelijk, tot de wereld? Staat de doelstelling tot socialisatie op gespannen voet met de doelstelling tot persoonsvorming? En hoe kan de ontwikkeling van de persoonsvorming bijdragen tot de kwalificatie en studiesucces?

Freek heeft de antwoorden niet, maar wil de deelnemer meenemen in de zoektocht op zijn school en in het netwerk van de Transformatieve School dat onder leiding van Ilias El Hadioui staat.

Doelgroep en aanmelding

Het webinar staat open voor iedereen die regionale samenwerking tussen vo en ho een warm hart toedraagt en zich bezig houdt met afstandsonderwijs en toetsen.  De doelgroep is bestuurders, leidinggevenden (decanen uit het voortgezet onderwijs en bestuurders en opleidings- en onderwijsdirecteuren uit het hoger onderwijs), beleidsmakers, studieadviseurs, coördinatoren en sleutelfiguren op het gebied van aansluiting.

Geïnteresseerden kunnen zich via de website inschrijven voor de mailingslijst voor de bijeenkomsten en/of nieuwsbrieven van OPeRA: https://opera-educatie.nl

Voor meer informatie over de inhoud van dit webinar kunt u contact opnemen met Anneke Smorenburg (coördinator OPeRA) a.smorenburg@vu.nl en voor alle overige vragen: congres@uva.nl