Onderzoekend leren in je eigen les

Bij “onderzoekend leren” worden leerlingen gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren door vragen te stellen, onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt dus, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

 

Doel & resultaat

Hoewel er genoeg materiaal is rondom ‘Onderzoekend Leren’, blijkt het nog niet altijd gemakkelijk te zijn om “ermee te beginnen”. In deze workshop wordt je uitgedaagd om de principes van onderzoekend leren onder de knie te krijgen en toe te passen in je eigen les.

In deze workshop gaan we aan de slag met:

Na het volgen van deze workshop ben je in staat een bij jouw leerlingen passend lesprogramma samen te stellen voor ‘Onderzoekend Leren’.

 

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 februari 2020 van 16.00 tot 20.00 uur, met een lichte maaltijd tussendoor. De locatie is de Woudenstein campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie