Motivatie van leerlingen meten en verbeteren

Leerlingen willen zich gezien, gesteund en gehoord voelen en docenten hebben meer plezier in hun werk als zij zien dat leerlingen goed gemotiveerd zijn voor hun vak. Zicht krijgen op de motivatie van een groep is een goed begin voor het verbeteren van motivatie. Hiervoor kun je een eenvoudige app gebruiken van de Motivatiespiegel.nl

 

Docenten die op deze manier een voor- en nameting doen hebben succes! De motivatie van de leerlingen verbetert met gemiddeld 20%.

 

Motivatiespiegel.nl bevat verschillende apps waarmee de docent gemakkelijk de motivatie van een klas kan meten voor één of meer vakken. In de workshop leren docenten de grafieken te interpreteren en maken zij kennis met coachingstechnieken om de motivatie van verschillende groepen leerlingen te verbeteren.

 

Doel & resultaat

Docenten leren een eenvoudige en effectieve manier om de motivatie van leerlingen systematisch te verbeteren.

 

Datum & tijd

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 januari 2020 van 16.00 tot 19.00 uur, inclusief een maaltijd.

 


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie